Vlaamse Ouderenraad kijkt terug op een productief 2018

Vlaamse Ouderenraad kijkt terug op een productief 2018

Naar traditie presenteren we in het voorjaar steeds een jaarverslag van het voorbije jaar. Ook voor 2018 kunnen we dat doen met een positief gevoel, en dat op verschillende vlakken.

Een sterk en divers beleidswerk

Op vlak van beleidswerk werkte de Vlaamse Ouderenraad in 2018 voort op de sporen van de voorgaande jaren. Vooral de hervorming van het woonzorgdecreet en de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming stonden daarbij centraal. Maar ook op andere beleidsdomeinen kan de Vlaamse Ouderenraad wegen door advieswerk uit eigen initiatief. Samenwerking met andere middenveldorganisaties komt eveneens duidelijk terug doorheen dat beleidswerk.

Een nieuwe communicatiewind

De afgelopen jaren zette de Vlaamse Ouderenraad sterk in op het opfrissen en versterken van de communicatie en uitstraling van de organisatie. Alle communicatievormen en -kanalen werden daarbij herbekeken en de algemene huisstijl werden herbekeken. De feedback hierop is uitgesproken positief. Ook het maatwerk ten aanzien van de diverse doelgroepen binnen de communicatie van de Vlaamse Ouderenraad werd versterkt, onder meer via de lancering van ouderenraden.be en ouderengids.be. Waar voorheen diverse doelpublieken binnen eenzelfde website door elkaar bediend werden, vindt elke doelgroep nu toegankelijke informatie en inspiratie op maat via een aangepast kanaal.

Ouderen als actieve schakels tijdens de Ouderenweek

De Ouderenweek evolueerde intussen naar een bredere sensibiliseringscampagne waarover het hele jaar rond gecommuniceerd wordt, met het hoogtepunt tijdens de Ouderenweek. In 2018 lag het accent op de rol van ouderen als actieve schakel voor de buurt, vertrekkend vanuit de vaststelling dat er heel wat geschreven wordt over zorgzame buurten voor ouderen, maar veel te weinig over zorgzame buurten dankzij ouderen.

Wegen op het publieke debat

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een oproep rond de verkiezingsparticipatie van ouderen met zorgnoden. Daarnaast bracht onze reactie op een Lidl-advertentie die naar negentigplussers verwijst als 'fossielen' met 'verfrommelde oogleden’ heel wat teweeg en stelden we de beslissing om de psycholoog voor mensen met bijvoorbeeld depressie of verslaving niet terug te betalen voor 65-plussers, aan de kaak. Bovendien legden we op de internationale dag van de ouderen het accent op de uitdagingen die de vergrijzing in ontwikkelingslanden met zich mee brengt op vlak van zorg en gezondheid.

Benieuwd naar meer? Lees het volledige jaarverslag hier.

Toegevoegd op 9 mei 2019