Succes: Meer transparantie over cijfers van woonzorgcentra

Succes: Meer transparantie over cijfers van woonzorgcentra

Succes: Meer transparantie over cijfers van woonzorgcentra

woonzorgcentra prijs

© Sien Verstraeten

In de laatste maanden van 2023 kwamen heel wat signalen boven, ook in de pers, over financiële wantoestanden in sommige woonzorgcentra. Om die problemen aan te pakken, neemt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits nu enkele maatregelen. En de Vlaamse Ouderenraad werd bij de onderhandelingen betrokken. Samen met de koepels van de woonzorgcentra. Onze reactie was bovendien in de pers te lezen.

 

Vlaamse Ouderenraad betrokken bij onderhandelingen

Samen met de koepels van de woonzorgcentra, Zorgnet-Icuro, VLOZO en VVSG, werden we betrokken bij een deel van de onderhandelingen. Concreet konden we onze inbreng doen op vlak van het dagprijsbeleid van woonzorgcentra, de indexering en de bescherming van bestaande bewoners bij andere prijsverhogingen. 
"In deze complexe evenwichtsoefening tussen de betaalbaarheid van wonen en leven voor de bewoners enerzijds, en de financiële levensvatbaarheid van onze woonzorgcentra anderzijds lukte het om een akkoord te bereiken. We zien hierin enkele verbeteringen voor de huidige bewoners van woonzorgcentra."
 
Marijke Dheedene, directeur Vlaamse Ouderenraad 

Ook maatregelen nodig om betaalbaarheid te garanderen 

We juichen de genomen maatregelen toe. Ze komen de bewoners zeker ten goede. Tegelijk blijven we hameren op betaalbare residentiële zorg, vandaag en in de toekomst. Daarom blijft de broodnodige verhoging van het zorgbudget noodzakelijk. Die maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben moet stijgen. Want een grote groep ouderen heeft moeite om de factuur te betalen. 
 
De Vlaamse Ouderenraad volgt dit dossier nauwgezet op.
 

Meer informatie

Categorie