27 september 2012

Ouderen checken ouderenvriendelijkheid gemeente!

Liliane is 72 jaar, woont alleen op het platteland en neemt regelmatig de zorg op voor haar zieke buurvrouw. Zoals Liliane zijn er duizenden ouderen die zich inzetten voor hun medemens en een waardevolle rol opnemen. Toch ondervindt Liliane dagelijks belemmeringen en kan ze op die manier op een minder 'goede' manier oud worden. Toneel is voor Liliane haar grote passie, daarom woont ze graag regelmatig een toneelvoorstelling bij. Maar nu ze wat ouder wordt en haar man overleden is, is ze afhankelijk van derden of het openbaar vervoer om op haar bestemming te geraken. Omdat Liliane landelijk woont, is het voor haar onmogelijk om na een voorstelling met het openbaar vervoer terug thuis te geraken. De buren springen bij waar kan, maar zijn niet altijd beschikbaar.

Lees meer
16 juli 2012

Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen

Een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobiliteit voor iedereen, zeker ook voor de ouderen. Het biedt ouderen mobiliteitskansen die cruciaal zijn voor de sociale integratie, sociale en culturele participatie, het behoud van de autonomie en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op deze manier draagt het openbaar vervoer bij aan de kansen tot actief ouder worden.

Lees meer
03 mei 2012

Campagne ‘Laat je stem horen’

Pleidooi voor een maximale deelname van zorgafhankelijke ouderen aan de verkiezingen
 
Op 14 oktober trekken alle burgers in dit land naar de stembus om hun gemeente- en provincieraadsleden te kiezen. Alle burgers? Bij elke verkiezing lezen we berichten in de pers dat zorgbehoevende ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of thuis wonen al te vaak hun stem niet kunnen of willen uitbrengen. Wie oud en zorgbehoevend is, maakt echter nog steeds deel uit van de samenleving en  heeft het recht zijn stem uit te brengen. Extra inspanningen zijn hiervoor nodig.
 
Daarvoor lanceren  de Vlaamse Ouderenraad en de koepels van de woonzorgcentra, VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel, de campagne ‘Laat je stem horen’.
Lees meer