03 mei 2012

Campagne ‘Laat je stem horen’

Pleidooi voor een maximale deelname van zorgafhankelijke ouderen aan de verkiezingen
 
Op 14 oktober trekken alle burgers in dit land naar de stembus om hun gemeente- en provincieraadsleden te kiezen. Alle burgers? Bij elke verkiezing lezen we berichten in de pers dat zorgbehoevende ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of thuis wonen al te vaak hun stem niet kunnen of willen uitbrengen. Wie oud en zorgbehoevend is, maakt echter nog steeds deel uit van de samenleving en  heeft het recht zijn stem uit te brengen. Extra inspanningen zijn hiervoor nodig.
 
Daarvoor lanceren  de Vlaamse Ouderenraad en de koepels van de woonzorgcentra, VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel, de campagne ‘Laat je stem horen’.
Lees meer