Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden

Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden

De Vlaamse Ouderenraad zet in het kader van de jaarlijkse Ouderenweek in op leeftijdsvriendelijke wijken, buurten en gemeenten. De Vlaamse Ouderenraad wil lokale ouderenadviesraden, samen met de ouderenverenigingen, de lokale dienstencentra en de ouderenzorg aanzetten om leeftijdsvriendelijke initiatieven in de gemeente op te starten.Actief ouder worden

In 2012 stelde de Vlaamse Ouderenraad actief ouder worden centraal. Dat jaar wilde de Vlaamse Ouderenraad aantonen dat ouderen een waardevolle rol spelen in de samenleving. De Vlaamse Ouderenraad benadrukte dat elke oudere actief ouder kan worden met zijn mogelijkheden. En daar knelt het schoentje: soms kan een zestigplusser niet doen wat hij zou willen en kunnen omdat hij tegen barrières aanloopt. De Vlaamse Ouderenraad stelde tijdens de voorgaande Ouderenweek een checklist ter beschikking aan de lokale ouderenraden om problemen binnen de eigen gemeente op te lijsten.Dit jaar gaat de Vlaamse Ouderenraad een stapje verder. De Vlaamse Ouderenraad wil de lokale ouderenraden aanzetten tot acties waardoor bovengenoemde barrières worden opgeruimd. Dat maakt de buurt leeftijdsvriendelijker. Leeftijdsvriendelijke gemeenten vormen voor ouderen een ware hefboom om effectief actief te kunnen zijn.Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente?

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een inclusieve en toegankelijke omgeving die actief ouder worden promoot: een nette buurt, een park met rustbanken waar je een gezellig praatje kan slaan, een klimaat waar iedereen zijn mening kan uiten en respect krijgt, een veilig fietspad ….

Op welke manier iemand actief ouder wordt, hangt af van verschillende factoren: ieders persoonlijke mogelijkheden en keuzes, het gezin of de buurt, economische, fysieke en sociale kenmerken … Een leeftijdsvriendelijke gemeente werkt actief op deze factoren in, zodat haar inwoners de kans krijgen om op een aangename manier oud te worden.Leeftijdsvriendelijke gemeenten komen ten goede aan alle leeftijden. De Vlaamse Ouderenraad legt daarbij de klemtonen voor de zestigplussers.Hoe werk maken van een leeftijdsvriendelijke omgeving?

Via acht verschillende domeinen kan ingezet worden op een leeftijdsvriendelijke buurt of wijk. Het gaat zowel over participatie als over communicatie, over de publieke ruimte als over mobiliteit, over wonen en diensten enzovoort.De lokale ouderenadviesraad (de ouderenverenigingen en de ouderenzorg) kan één of meerdere domeinen kiezen als prioritair(e) werkpunt(en) binnen de gemeente, een bepaalde wijk of buurt. Daarbinnen kan de lokale ouderenadviesraad een of meerdere acties uitdenken. Voor de uitwerking wordt gekeken welke actoren nodig zijn om deze acties te realiseren. Dat kan een wijkcomité zijn, het gemeentebestuur, de sportraad, het OCMW, de mobiliteitscel enzovoort. Zo wordt het draagvlak versterkt voor de actie. Samenwerking is nodig om het gedroomde initiatief mogelijk te maken.Bij deze campagne hoort een brochure. Deze wordt aan de lokale ouderenraden bezorgd rond 20 september. Daarin staan tal van voorbeelden en een methodiek die ouderenorganisaties en lokale ouderenadviesraden willen aansporen om ook van hun buurt een leeftijdsvriendelijke plek te maken! De Vlaamse Ouderenraad geeft toelichting en voorbeelden op de Themadag op 1 oktober in het Vlaams Parlement.