Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Vlaamse Ouderenraad pleit voor beleid rond levensloopbestendig wonen

Slechts 56% van de 65-plussers is bereid om te verhuizen naar een aangepaste woning moest hun eigen huis in de toekomst fysiek niet meer aangepast zijn aan hun noden. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018, een bevraging bij 3 000 Vlamingen door het Steunpunt Wonen.“De volgende Vlaamse regering moet dringend werk maken van een beleid rond aanpasbaar wonen”, stelt de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer

“Problematische woonzorgcentra terecht onder druk gezet. Nu ook structurele uitdagingen aanpakken”

Vlaamse Ouderenraad reageert op zwarte lijst woonzorgcentra

De Vlaamse Ouderenraad reageert tevreden op de maatregel van minister Vandeurzen om woonzorgcentra die ernstig in de fout gaan voortaan strenger te controleren. “We spreken hier over nog geen 2% van de woonzorgcentra, die alle zorgverleners die wel goed werk leveren in een slecht daglicht plaatsen.” Tegelijk wil de organisatie dat ook de structurele uitdagingen in de sector aangepakt worden.

Dat zegt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de publicatie van de zwarte lijst met woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht worden geplaatst en de berichtgeving hierover in diverse kranten.

Lees meer

"Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden zwaar onderschat"

Ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor grotere 'sense of urgency'

Naar aanleiding van 1 oktober 2018, de internationale dag van de ouderen, pleiten ouderenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties voor een grotere sense of urgency rond de vergrijzing in ontwikkelingslanden. “We verwachten een verdrievoudiging van het aantal ouderen in tal van ontwikkelingslanden op amper 30 jaar tijd”, zo stellen de organisaties op basis van cijfers van de Verenigde Naties. “We moeten de handen dringend sterker in elkaar slaan om hen kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden.”

Lees meer

Ouderen met zorgnoden gaan tóch stemmen

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? In praktijk krijgen ouderen met zorgnoden nog te vaak doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven.

Lees meer

Meer dan 40% van de ouderen niet actief op internet

Meer dan 40% van de ouderen tussen 65 en 85 jaar maakte in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger. Dat stelt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de Digitale Week op basis van cijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017. “In een samenleving die in sneltempo digitaliseert en geen oog heeft voor wie niet mee is, riskeren veel ouderen buitengesloten te worden.”

In tegenstelling tot heel wat jongere mensen die opgegroeid zijn in een wereld van internet en apps, is de opgang van computers, websites en smartphones iets waar ouderen pas later mee geconfronteerd werden. Voor hen is het gebruik ervan dus helemaal geen evidentie.

Lees meer

1 oktober: internationale dag van de ouderen – Vlaamse Ouderenraad roept minister De Croo op tot actie

De vergrijzing is volop in opgang, ook buiten Europa. Het snel groeiend aantal ouderen stelt ontwikkelingslanden voor zware uitdagingen. Ouderenorganisaties en ontwikkelingsbewegingen roepen voor de Internationale Dag van de Ouderen van 2017 minister De Croo op tot actie.De Vlaamse Ouderenraad, de ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS roepen de federale regering op tot actie rond de wereldwijde vergrijzing binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid. “Ouderen zijn nog te vaak een blinde vlek in het ontwikkelingsbeleid.”Vergrijzing is meer dan een Europees fenomeen

Lees meerDownload PDF

Lokale verkiezingen 2018: 1 op 3 kiezers ouder dan 60

De Vlaamse Ouderenraad pleit voor meer inspraak van ouderen in hun gemeente. De komende 10 jaar groeit het aantal 60-plussers met bijna 20%. Ouderen worden daardoor steeds belangrijker voor de lokale politiek: hoe gaan de partijen daarmee om? De Vlaamse Ouderenraad ziet zeven uitdagingen voor de verkiezingen van 2018.Tegen 2018 leven we met 1,7 miljoen ouderen in Vlaanderen, zo stelt de Vlaamse Ouderenraad op basis van cijfers van de FOD Economie. Samen zullen zij meer dan 32% van de kiezers bij de volgende lokale verkiezingen vormen. Meer dan ooit bepalen ouderen dus de verkiezingsuitslag. Maar wordt hun stem ook gehoord?Lees meer

Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties

Op 29 april, de 'Dag van de intergenerationele solidariteit', lanceert de Vlaamse Ouderenraad zijn campagne 'Cultuur verbindt!' in aanloop naar de Ouderenweek 2017. Dit jaar zet de organisatie de verbinding en samenwerking tussen verschillende generaties en culturen in de kijker. De Ouderenweek vindt plaats tussen 20 en 26 november.Verbindende initiatieven

Tijdens de Ouderenweek 2017 zoomt de Vlaamse Ouderenraad in op sociaal-culturele activiteiten die mensen doen samenkomen en verbinden. En vooral: waarbij ouderen zelf bruggen bouwen met andere generaties en culturen.Lees meer

Open brief aan minister Weyts: “Is het betalend busabonnement ook echt zoveel succesvoller?”

Recent verschenen er in de pers verschillende artikels naar aanleiding van een persbericht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over het gebruik van het betalend abonnement bij De Lijn door 65-plussers. De Vlaamse Ouderenraad reageert hierop via een open brief aan de minister.

Lees meerDownload PDF

Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen

Eind vorige week besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse energiepremies te hervormen. Vanaf 2017 zakken de premies voor heel wat individuele energiebesparende maatregelen, maar krijgen mensen die een ‘totaalrenovatie’ van hun woning uitvoeren een financiële bonus. “Deze hervorming legt de lat te hoog voor ouderen”, reageert de Vlaamse Ouderenraad.Ouderen belangrijke doelgroepLees meer