21 september 2017

Lokale verkiezingen 2018: 1 op 3 kiezers ouder dan 60

De Vlaamse Ouderenraad pleit voor meer inspraak van ouderen in hun gemeente. De komende 10 jaar groeit het aantal 60-plussers met bijna 20%. Ouderen worden daardoor steeds belangrijker voor de lokale politiek: hoe gaan de partijen daarmee om? De Vlaamse Ouderenraad ziet zeven uitdagingen voor de verkiezingen van 2018.

Tegen 2018 leven we met 1,7 miljoen ouderen in Vlaanderen, zo stelt de Vlaamse Ouderenraad op basis van cijfers van de FOD Economie. Samen zullen zij meer dan 32% van de kiezers bij de volgende lokale verkiezingen vormen. Meer dan ooit bepalen ouderen dus de verkiezingsuitslag. Maar wordt hun stem ook gehoord?

Lees meer
28 april 2017

Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties

Op 29 april, de 'Dag van de intergenerationele solidariteit', lanceert de Vlaamse Ouderenraad zijn campagne 'Cultuur verbindt!' in aanloop naar de Ouderenweek 2017. Dit jaar zet de organisatie de verbinding en samenwerking tussen verschillende generaties en culturen in de kijker. De Ouderenweek vindt plaats tussen 20 en 26 november.

Verbindende initiatieven
Tijdens de Ouderenweek 2017 zoomt de Vlaamse Ouderenraad in op sociaal-culturele activiteiten die mensen doen samenkomen en verbinden. En vooral: waarbij ouderen zelf bruggen bouwen met andere generaties en culturen.

Lees meer
19 maart 2016

Open brief aan minister Weyts: “Is het betalend busabonnement ook echt zoveel succesvoller?”

Recent verschenen er in de pers verschillende artikels naar aanleiding van een persbericht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over het gebruik van het betalend abonnement bij De Lijn door 65-plussers. De Vlaamse Ouderenraad reageert hierop via een open brief aan de minister.

Lees meerDownload PDF
10 maart 2016

Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen

Eind vorige week besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse energiepremies te hervormen. Vanaf 2017 zakken de premies voor heel wat individuele energiebesparende maatregelen, maar krijgen mensen die een ‘totaalrenovatie’ van hun woning uitvoeren een financiële bonus. “Deze hervorming legt de lat te hoog voor ouderen”, reageert de Vlaamse Ouderenraad.

Ouderen belangrijke doelgroep

Lees meer
28 Januari 2016

Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid

Nieuwe erkenning Vlaamse Ouderenraad door coördinerend minister Jo Vandeurzen
Op 28 januari 2016 verzamelen beleidsmakers, ouderenorganisaties en pers in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Vlaamse Ouderenraad. De oprichting van deze adviesraad was een mijlpaal voor het inclusief ouderenbeleid in Vlaanderen. Als inspraakorgaan bundelt het de signalen en voorstellen van ouderen en hun organisaties rond maatschappelijke thema's. Tegelijk geeft coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen op 28 januari de aftrap voor de komende vijf jaar.

Lees meer
17 december 2015

Vlaamse Ouderenraad: "Ouderen slachtoffer van huidige beleids- en besparingsmaatregelen"

Naar aanleiding van de Kamerbespreking van de fiscale compensaties in het kader van de taxshift, uit de Vlaamse Ouderenraad zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen. "Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de voor hen voorziene compensaties, ook zet de federale regering nu speciaal stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Onvoorstelbaar", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer
05 augustus 2015

Vlaamse Ouderenraad klaagt gebrek aan duidelijke informatie over nieuwe tarieven De Lijn aan

Vanaf 1 september stopt het algemeen gratis vervoer van De Lijn voor 65-plussers. In de voorbije weken kregen de bijna 1 miljoen 65-plussers met MOBIB-kaart een overschrijvingsformulier in de bus. De Vlaamse Ouderenraad stelt echter vast dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst bij ouderen, onder meer over de verlaagde tarieven waar sommige ouderen onbewust recht op hebben, en de meerwaarde van het aankopen van een abonnement. De Vlaamse Ouderenraad vraagt om meer en duidelijkere informatie voor ouderen.

Lees meer
05 november 2014

Vlaamse ouderenorganisaties steunen nationale actiedag op 6 november 2014

De Vlaamse Ouderenraad, in algemene vergadering op 5 november 2014, uit in naam van al zijn lidorganisaties zijn verontwaardiging over de indexsprong die de federale regering wil toepassen op de pensioenen.

De voorziene sociale correcties op de indexsprong zijn ontoereikend, terwijl er ook geen feitelijke verhoging is van de laagste pensioenen, in tegenstelling tot de vroegere beloften.

De Vlaamse Ouderenraad uit zijn solidariteit met de andere generaties die geraakt worden door de aangekondigde maatregelen en ondersteunt hiermee de acties die op 6 november 2014 door een brede groep van maatschappelijke organisaties tegen de onevenwichtige beleidsmaatregelen gevoerd zullen worden.

Wie zijn we?

Lees meer
22 oktober 2014

Kostprijs busabonnement 65-plussers van 0 naar 180 euro?

De Vlaamse Ouderenraad trekt aan de alarmbel over het bedrag dat voorligt voor de abonnementen voor 65-plussers bij De Lijn. In plaats van het gratis abonnement zouden zij voortaan 180 euro moeten betalen. “Vooral ouderen die niet met de wagen rijden en zich minder vlot te voet kunnen verplaatsen, worden voor voldongen feiten geplaatst.” Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad is op 25 november een overleg voorzien met het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit.

Lees meer
30 september 2014

Fotodatabank met 'levensechte' beelden van ouderen

De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak eenzijdig negatief of net heel erg positief. Er worden geregeld stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden gebleached. Vele organisaties en media ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische beelden van ouderen. In het kader van de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting lanceert de Vlaamse Ouderenraad daarom op 1 oktober 2014, de internationale dag van de ouderen, een online fotodatabank. Pers, organisaties en individuen kunnen gratis gebruik maken van de meer dan 1000 'levensechte' beelden van zestigplussers: van stilistische portretten tot dagdagelijkse activiteiten.

Lees meer