01 oktober 2018

"Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden zwaar onderschat"

Ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor grotere 'sense of urgency'

Naar aanleiding van 1 oktober 2018, de internationale dag van de ouderen, pleiten ouderenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties voor een grotere sense of urgency rond de vergrijzing in ontwikkelingslanden. “We verwachten een verdrievoudiging van het aantal ouderen in tal van ontwikkelingslanden op amper 30 jaar tijd”, zo stellen de organisaties op basis van cijfers van de Verenigde Naties. “We moeten de handen dringend sterker in elkaar slaan om hen kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden.”

Lees meer
25 september 2018

Ouderen met zorgnoden gaan tóch stemmen

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? In praktijk krijgen ouderen met zorgnoden nog te vaak doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven.

Lees meer
04 oktober 2017

Meer dan 40% van de ouderen niet actief op internet

Meer dan 40% van de ouderen tussen 65 en 85 jaar maakte in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger. Dat stelt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de Digitale Week op basis van cijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017. “In een samenleving die in sneltempo digitaliseert en geen oog heeft voor wie niet mee is, riskeren veel ouderen buitengesloten te worden.”

In tegenstelling tot heel wat jongere mensen die opgegroeid zijn in een wereld van internet en apps, is de opgang van computers, websites en smartphones iets waar ouderen pas later mee geconfronteerd werden. Voor hen is het gebruik ervan dus helemaal geen evidentie.

Lees meer
01 oktober 2017

1 oktober: internationale dag van de ouderen – Vlaamse Ouderenraad roept minister De Croo op tot actie

De vergrijzing is volop in opgang, ook buiten Europa. Het snel groeiend aantal ouderen stelt ontwikkelingslanden voor zware uitdagingen. Ouderenorganisaties en ontwikkelingsbewegingen roepen voor de Internationale Dag van de Ouderen van 2017 minister De Croo op tot actie.

De Vlaamse Ouderenraad, de ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS roepen de federale regering op tot actie rond de wereldwijde vergrijzing binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid. “Ouderen zijn nog te vaak een blinde vlek in het ontwikkelingsbeleid.”

Lees meerDownload PDF
21 september 2017

Lokale verkiezingen 2018: 1 op 3 kiezers ouder dan 60

De Vlaamse Ouderenraad pleit voor meer inspraak van ouderen in hun gemeente. De komende 10 jaar groeit het aantal 60-plussers met bijna 20%. Ouderen worden daardoor steeds belangrijker voor de lokale politiek: hoe gaan de partijen daarmee om? De Vlaamse Ouderenraad ziet zeven uitdagingen voor de verkiezingen van 2018.

Tegen 2018 leven we met 1,7 miljoen ouderen in Vlaanderen, zo stelt de Vlaamse Ouderenraad op basis van cijfers van de FOD Economie. Samen zullen zij meer dan 32% van de kiezers bij de volgende lokale verkiezingen vormen. Meer dan ooit bepalen ouderen dus de verkiezingsuitslag. Maar wordt hun stem ook gehoord?

Lees meer
28 april 2017

Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties

Op 29 april, de 'Dag van de intergenerationele solidariteit', lanceert de Vlaamse Ouderenraad zijn campagne 'Cultuur verbindt!' in aanloop naar de Ouderenweek 2017. Dit jaar zet de organisatie de verbinding en samenwerking tussen verschillende generaties en culturen in de kijker. De Ouderenweek vindt plaats tussen 20 en 26 november.

Verbindende initiatieven
Tijdens de Ouderenweek 2017 zoomt de Vlaamse Ouderenraad in op sociaal-culturele activiteiten die mensen doen samenkomen en verbinden. En vooral: waarbij ouderen zelf bruggen bouwen met andere generaties en culturen.

Lees meer
19 maart 2016

Open brief aan minister Weyts: “Is het betalend busabonnement ook echt zoveel succesvoller?”

Recent verschenen er in de pers verschillende artikels naar aanleiding van een persbericht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over het gebruik van het betalend abonnement bij De Lijn door 65-plussers. De Vlaamse Ouderenraad reageert hierop via een open brief aan de minister.

Lees meerDownload PDF
10 maart 2016

Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen

Eind vorige week besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse energiepremies te hervormen. Vanaf 2017 zakken de premies voor heel wat individuele energiebesparende maatregelen, maar krijgen mensen die een ‘totaalrenovatie’ van hun woning uitvoeren een financiële bonus. “Deze hervorming legt de lat te hoog voor ouderen”, reageert de Vlaamse Ouderenraad.

Ouderen belangrijke doelgroep

Lees meer
28 Januari 2016

Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid

Nieuwe erkenning Vlaamse Ouderenraad door coördinerend minister Jo Vandeurzen
Op 28 januari 2016 verzamelen beleidsmakers, ouderenorganisaties en pers in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Vlaamse Ouderenraad. De oprichting van deze adviesraad was een mijlpaal voor het inclusief ouderenbeleid in Vlaanderen. Als inspraakorgaan bundelt het de signalen en voorstellen van ouderen en hun organisaties rond maatschappelijke thema's. Tegelijk geeft coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen op 28 januari de aftrap voor de komende vijf jaar.

Lees meer
17 december 2015

Vlaamse Ouderenraad: "Ouderen slachtoffer van huidige beleids- en besparingsmaatregelen"

Naar aanleiding van de Kamerbespreking van de fiscale compensaties in het kader van de taxshift, uit de Vlaamse Ouderenraad zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen. "Niet alleen overstijgen de hogere uitgaven waarmee gepensioneerden geconfronteerd worden ruimschoots de voor hen voorziene compensaties, ook zet de federale regering nu speciaal stappen om te zorgen dat bepaalde fiscale maatregelen ouderen zeker niet ten goede zouden komen. Dit terwijl ze wel ten volle met de stijgende kosten worden geconfronteerd. Onvoorstelbaar", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer