Campagne ‘Laat je stem horen’

Campagne ‘Laat je stem horen’

Pleidooi voor een maximale deelname van zorgafhankelijke ouderen aan de verkiezingen
 
Op 14 oktober trekken alle burgers in dit land naar de stembus om hun gemeente- en provincieraadsleden te kiezen. Alle burgers? Bij elke verkiezing lezen we berichten in de pers dat zorgbehoevende ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of thuis wonen al te vaak hun stem niet kunnen of willen uitbrengen. Wie oud en zorgbehoevend is, maakt echter nog steeds deel uit van de samenleving en  heeft het recht zijn stem uit te brengen. Extra inspanningen zijn hiervoor nodig.
 
Daarvoor lanceren  de Vlaamse Ouderenraad en de koepels van de woonzorgcentra, VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel, de campagne ‘Laat je stem horen’.


Om de participatiegraad van ouderen aan de verkiezingen te verhogen, roepen de 5 organisaties samen op tot concrete acties. Ze vragen de woonzorgcentra om tijdig na te denken hoe ze het stemmen voor hun bewoners kunnen faciliteren. Dat kan door aangepast vervoer te organiseren of een stemlokaal in het woonzorgcentrum  in te richten. Ook initiatieven die het politieke debat over ouderenzorg en aanverwante thema’s aanmoedigen, horen daarbij. De actie wil alle betrokkenen oproepen om hier actief mee bezig te zijn en  positieve verhalen in de verf  zetten, zodat de stem van deze ouderen in de samenleving op 14 oktober ook echt gehoord kan worden.

De Vlaamse Ouderenraad roept bovendien alle ouderen en ouderenorganisaties op om zorgbehoevende ouderen de nodige hulp te geven. Maar ook de gemeentebesturen werden aangesproken voor het inrichten van kiesbureaus voor de hele buurt in de woonzorgcentra of de lokale dienstencentra.
 
We roepen de pers nu op om de vraag aan alle betrokkenen via de media extra te ondersteunen. En in aanloop naar de verkiezingen én op 14 oktober is de aandacht  voor de plaatselijke initiatieven de mogelijkheid om een doorbraak te verkrijgen voor alle volgende verkiezingen.