18 mei 2020

Vlaamse Ouderenraad klaagt leeftijdsdiscriminatie grootouders aan

Afgelopen weekend maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat grootouders onder strikte voorwaarden opnieuw op hun kleinkinderen mogen passen. Echter, een grote groep grootouders werd na de hoerastemming meteen weer met de voeten op de grond geplaatst. Alle oma's en opa's die ouder zijn dan 65 jaar worden uitgesloten van deze versoepeling, ongeacht hun reële gezondheidstoestand. De Vlaamse Ouderenraad klaagt het discriminerende karakter van de maatregel aan, en waarschuwt voor het mogelijke precedent.

Hoewel de Vlaamse Ouderenraad zich verheugt voor alle jonge grootouders die weldra terug de zorg voor hun kleinkinderen kunnen opnemen, is de ingevoerde leeftijdsgrens onacceptabel voor de organisatie.

Lees meerDownload PDF
27 april 2020

Geen belet! Ouderenverenigingen belden al meer dan 100 000 ouderen op

Het coronavirus heeft als effect dat er een ongeziene hoeveelheid aan solidaire initiatieven ontstaat. Om dat tous ensemble-gevoel vast te kunnen blijven houden, slaan verschillende ouderenverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad de handen in elkaar. Sinds kort bellen duizenden oudere vrijwilligers wekelijks de oudste ouderen op. Dat doen ze onder de noemer Geen belet!, waarmee ze al meer dan 100 000 mensen bereikten. Het initiatief wordt zeer warm onthaald, zeker nu het er naar uitziet dat het nog een aantal weken zal duren alvorens we opnieuw van nabij contact kunnen hebben met anderen.

Lees meer
11 maart 2020

Vlaamse ouderenverenigingen nemen Coronamaatregelen

Bijzondere aandacht voor ouderen

Om de uitbraak van het virus te vertragen nam de overheid enkele ingrijpende maatregelen. De maatregelen om ouderen extra te beschermen, springen daarbij in het oog.

Lees meer
10 september 2019

Meer dan 1 op 4 slachtoffers van zelfdoding 65+, maar blijven uitgesloten van crisishulp

Naar aanleiding van de Werelddag Zelfmoordpreventie trekt de Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel over het hoge suïcidecijfer bij ouderen. In meer dan 1 op 4 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gaat het om iemand van 65 jaar of ouder. Voor 60-plussers gaat het zelfs om 1 op 3. Toch krijgen de netwerken geestelijke gezondheidszorg geen middelen om hun mobiele crisisteams open te stellen naar 65-plussers. Deze crisisteams zijn 24u/24u en 7/7 bereikbaar voor dringende psychische interventies, vaak in situaties met een hoog risico op zelfdoding. Aan die discriminerende situatie moet een einde komen, vindt de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer
25 april 2019

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Vlaamse Ouderenraad pleit voor beleid rond levensloopbestendig wonen

Slechts 56% van de 65-plussers is bereid om te verhuizen naar een aangepaste woning moest hun eigen huis in de toekomst fysiek niet meer aangepast zijn aan hun noden. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018, een bevraging bij 3 000 Vlamingen door het Steunpunt Wonen.“De volgende Vlaamse regering moet dringend werk maken van een beleid rond aanpasbaar wonen”, stelt de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer
18 maart 2019

“Problematische woonzorgcentra terecht onder druk gezet. Nu ook structurele uitdagingen aanpakken”

Vlaamse Ouderenraad reageert op zwarte lijst woonzorgcentra

De Vlaamse Ouderenraad reageert tevreden op de maatregel van minister Vandeurzen om woonzorgcentra die ernstig in de fout gaan voortaan strenger te controleren. “We spreken hier over nog geen 2% van de woonzorgcentra, die alle zorgverleners die wel goed werk leveren in een slecht daglicht plaatsen.” Tegelijk wil de organisatie dat ook de structurele uitdagingen in de sector aangepakt worden.

Dat zegt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de publicatie van de zwarte lijst met woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht worden geplaatst en de berichtgeving hierover in diverse kranten.

Lees meer
01 oktober 2018

"Vergrijzingsgolf in ontwikkelingslanden zwaar onderschat"

Ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor grotere 'sense of urgency'

Naar aanleiding van 1 oktober 2018, de internationale dag van de ouderen, pleiten ouderenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties voor een grotere sense of urgency rond de vergrijzing in ontwikkelingslanden. “We verwachten een verdrievoudiging van het aantal ouderen in tal van ontwikkelingslanden op amper 30 jaar tijd”, zo stellen de organisaties op basis van cijfers van de Verenigde Naties. “We moeten de handen dringend sterker in elkaar slaan om hen kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden.”

Lees meer
25 september 2018

Ouderen met zorgnoden gaan tóch stemmen

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? In praktijk krijgen ouderen met zorgnoden nog te vaak doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven.

Lees meer
04 oktober 2017

Meer dan 40% van de ouderen niet actief op internet

Meer dan 40% van de ouderen tussen 65 en 85 jaar maakte in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger. Dat stelt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de Digitale Week op basis van cijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017. “In een samenleving die in sneltempo digitaliseert en geen oog heeft voor wie niet mee is, riskeren veel ouderen buitengesloten te worden.”

In tegenstelling tot heel wat jongere mensen die opgegroeid zijn in een wereld van internet en apps, is de opgang van computers, websites en smartphones iets waar ouderen pas later mee geconfronteerd werden. Voor hen is het gebruik ervan dus helemaal geen evidentie.

Lees meer
01 oktober 2017

1 oktober: internationale dag van de ouderen – Vlaamse Ouderenraad roept minister De Croo op tot actie

De vergrijzing is volop in opgang, ook buiten Europa. Het snel groeiend aantal ouderen stelt ontwikkelingslanden voor zware uitdagingen. Ouderenorganisaties en ontwikkelingsbewegingen roepen voor de Internationale Dag van de Ouderen van 2017 minister De Croo op tot actie.

De Vlaamse Ouderenraad, de ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS roepen de federale regering op tot actie rond de wereldwijde vergrijzing binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid. “Ouderen zijn nog te vaak een blinde vlek in het ontwikkelingsbeleid.”

Lees meerDownload PDF