Ouderen checken ouderenvriendelijkheid gemeente!

Ouderen checken ouderenvriendelijkheid gemeente!

Liliane is 72 jaar, woont alleen op het platteland en neemt regelmatig de zorg op voor haar zieke buurvrouw. Zoals Liliane zijn er duizenden ouderen die zich inzetten voor hun medemens en een waardevolle rol opnemen. Toch ondervindt Liliane dagelijks belemmeringen en kan ze op die manier op een minder 'goede' manier oud worden. Toneel is voor Liliane haar grote passie, daarom woont ze graag regelmatig een toneelvoorstelling bij. Maar nu ze wat ouder wordt en haar man overleden is, is ze afhankelijk van derden of het openbaar vervoer om op haar bestemming te geraken. Omdat Liliane landelijk woont, is het voor haar onmogelijk om na een voorstelling met het openbaar vervoer terug thuis te geraken. De buren springen bij waar kan, maar zijn niet altijd beschikbaar. Dus gaat Liliane minder en minder uit waardoor ze ook steeds minder sociaal contact heeft. Bovendien zou Liliane graag wat meer aan sport doen, maar er is in haar gemeente geen aangepast aanbod voor 60-plussers. Het verhaal van Liliane toont duidelijk aan dat actief ouder worden voor ouderen niet altijd evident is. Het is niet alleen een verhaal van willen, maar ook van kunnen. De gemeente is voor ouderen erg belangrijk, want met het ouder worden speelt de nabije buurt een steeds prominentere rol. Met de Ouderenweekcampagne 2012 wil de Vlaamse Ouderenraad de ouderen aansporen om hun gemeente op 'ouderenvriendelijkheid' te checken. Krijgen ouderen voldoende kansen om te participeren? Welke belemmeringen ervaren ze? En kunnen deze weggewerkt worden?Lanceermoment 28 september

Naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen, lanceert de Vlaamse Ouderenraad op 28 september de campagne ‘Actief ouder worden, een leven lang'. Met deze campagne wil de Vlaamse Ouderenraad enerzijds aantonen dat ouderen een waardevolle rol spelen in de samenleving en anderzijds wil de campagne ook de ouderen zelf sensibiliseren. Bovendien vraagt de Vlaamse Ouderenraad de overheid om gepaste maatregelen te nemen zodat alle ouderen de kans krijgen om op een goede manier oud te kunnen worden.Hoe?

De Vlaamse Ouderenraad wil met deze campagne niet enkel sensibiliseren, maar ook de lokale ouderenadviesraden aanzetten om actie te ondernemen. Aan de hand van een checklist kunnen ouderen de ouderenvriendelijkheid van hun gemeente testen. Zijn er voldoende rustbanken? Krijgen zorgbehoevende ouderen ook de kans om zelfstandig hun stem uit te brengen bij de verkiezingen, bijvoorbeeld door een kieslokaal in een woonzorgcentrum in te richten? Is er ook een aanbod wanneer ouderen willen sporten in de namiddag?Nieuwe campagnewebsite

De gloednieuwe campagnesite helpt ouderen op weg. Op www.ouderenweek.be is de volledige brochure van de Ouderenweek te vinden, de methodiek, alsook de visietekst rond actief ouder worden. Bovendien zijn er ook inspirerende praktijkvoorbeelden en leuke filmpjes te vinden.Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad, het adviesorgaan van 60-plussers, bestaat uit: ABVV-Senioren, ACLVB-senioren, CD&V-senioren, De Grijze Panters, DOTzorg, FedOS, Fevlado-Senioren, GOSA, Groen!Plus, Impact, Stichting Lodewijk De Raet, LBV, Minderhedenforum, NEOS, OKRA, OKRA-sport, Enter, Seniorencentrum, Seniorenraad Landelijke Beweging, Seniornet Vlaanderen, S-Plus, Sportievak, S-Sport, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, VVDC, VVP, VVSG, Vlaamse Actieve Senioren en WOAS.