Ouderenweek 2013 schenkt extra aandacht aan ouderen

Ouderenweek 2013 schenkt extra aandacht aan ouderen

Op maandag 18 november 2013 gaat de Ouderenweek van start. Tijdens die week bieden tal van ouderenverenigingen, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en lokale ouderenadviesraden een uitgebreid programma aan voor de ouderen uit hun buurt.Waarom een Ouderenweek?Heel wat ouderen dragen elke dag hun steentje bij aan de samenleving: zij zorgen voor hun kinderen en kleinkinderen, zetten zich in voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit wordt te weinig erkend, want vaak worden ouderen enkel gezien als een last."De Ouderenweek is de gelegenheid om deze ouderen in de bloemetjes te zetten. Deze week willen we vooral duidelijk maken dat ouderen wel meetellen in de maatschappij en nog steeds een belangrijke rol opnemen", vertelt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.Tussen 18 en 24 november 2013 is het dus zeker de moeite een kijkje te nemen bij de activiteiten die in diverse gemeente georganiseerd worden.Leeftijdsvriendelijke gemeenten: een hefboom voor actief ouder wordenDe Vlaamse Ouderenraad schuift ieder jaar een Ouderenweekcampagne naar voor. Met deze campagne wil de Vlaamse Ouderenraad samen met de ouderenorganisaties sensibiliseren over een bepaald thema. Dit jaar wil de Vlaamse Ouderenraad aanzetten om leeftijdsvriendelijke initiatieven in de gemeente op te zetten."We willen de lokale ouderenraden stimuleren om in hun buurt drempels aan te pakken die actief ouder worden bemoeilijken", gaat Mie Moerenhout verder. "Via verschillende acties kunnen de lokale ouderenraden erin slagen deze drempels weg te werken en mee te bouwen aan een leeftijdsvriendelijke buurt. Dit doen ze in samenwerking met andere organisaties en het lokale bestuur. Op die manier wordt een leeftijdsvriendelijke gemeente een hefboom voor actief ouder worden."Wie zijn we?De Vlaamse Ouderenraad is het officiƫle adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.