Vlaamse Ouderenraad waarschuwt dat ondervoeding bij ouderen onderschat probleem is

Vlaamse Ouderenraad waarschuwt dat ondervoeding bij ouderen onderschat probleem is

Iets meer dan één op de tien Belgische ouderen is ondervoed. Het aantal ouderen dat ondervoed is of een reëel risico heeft om ondervoed te raken, neemt de laatste jaren ook niet af. Dit blijkt zowel uit wetenschappelijke onderzoeken als uit de praktijk van zorgverleners. Het risico op ondervoeding neemt toe met de leeftijd en de verwachte stijging van het aantal ouderen kan dus resulteren in een toename van dit gezondheidsprobleem. Daar komt nog bij dat ondervoeding door ouderen zelf en door hun omgeving meestal niet tijdig wordt onderkend en de gevolgen ervan onderschat worden. In een advies aan minister Vandeurzen vraagt de Vlaamse Ouderenraad dan ook met aandrang meer aandacht voor het probleem van ondervoeding, vooral bij de oudste ouderen.In een advies aan minister Vandeurzen vraagt de Vlaamse Ouderenraad dan ook met aandrang meer aandacht voor het probleem van ondervoeding, vooral bij de oudste ouderen.Partnerverlies of vereenzaming zijn vaak de eerste aanleiding. Te weinig aandacht voor de maaltijden, problemen met mond en tanden, ziekten, onaangepast medicatiegebruik, bepaalde diëten en psychische problemen zoals depressies verhogen de kans op ondervoeding bij ouderen. De Vlaamse Ouderenraad wijst er op dat de gevolgen van ondervoeding niet te onderschatten zijn en dit zowel voor de ouderen zelf als voor de samenleving. Ouderen die ondervoed zijn, verliezen sneller hun mobiliteit, hebben bij ziekte(n) meer complicaties, moeten bij een opname langer in het ziekenhuis verblijven en kunnen minder lang zelfstandig veilig thuis blijven wonen. Ondervoeding is een groot maatschappelijk probleem: de levenskwaliteit van ouderen vermindert, een vroegtijdige verhuis naar een woonzorgcentrum kan zich opdringen en de sterftecijfers verhogen. De problematiek heeft bovendien ook aanzienlijke gevolgen voor de samenleving die te maken krijgt met oplopende kosten in de gezondheidszorg. De extra gezondheidsuitgaven gerelateerd aan ondervoeding zijn niet te ontkennen.Volgens de Vlaamse Ouderenraad is het voorkomen en behandelen van ondervoeding een gedeelde verantwoordelijkheid van de ouderen zelf, hun naaste omgeving, verzorgenden, artsen, ondersteunend paramedisch personeel en beleidsmakers. Voor de Vlaamse Ouderenraad moet hun aanpak bestaan uit doelgerichte preventie- en sensibiliseringsacties, aandacht voor goede maaltijdzorg en een tijdige, systematische en objectieve controle van de voedingssituatie van ouderen, zowel thuis als in zorgvoorzieningen.Het veelvuldig voorkomen van ondervoeding bij ouderen en de ernstige gevolgen ervan voor de oudere persoon en voor de overheidsuitgaven vereisen volgens de Vlaamse Ouderenraad dringend meer aandacht en concrete acties, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. De baten voor ouderen en voor de samenleving rechtvaardigen bijkomende investeringen in preventie en in het vroeg opsporen, effectief behandelen en opvolgen van de voedingstoestand van ouderen.Het volledige advies over de ingrediënten die volgens de Vlaamse Ouderenraad nodig zijn om ondervoeding bij ouderen aan te pakken, vind je hier. Meer cijfergegevens en een verdere situering van het probleem van ondervoeding bij ouderen zijn te vinden in de bijgevoegde achtergrondnota.Wie zijn we?De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.