Vlaamse Ouderenraad tegen leeftijdsafhankelijke gezondheidszorg

Vlaamse Ouderenraad tegen leeftijdsafhankelijke gezondheidszorg

De Vlaamse Ouderenraad vindt de resultaten van het onderzoek naar het standpunt van Vlamingen tegenover de gezondheidszorg en de keuzes van de betaalbaarheid onrustwekkend. Professor emeritus Mark Echardus voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Socialistische Mutualiteiten. Vier op de tien Vlamingen vindt dat een 85-plusser een ingreep van 50 000 euro niet waard is. De Vlaamse Ouderenraad vindt een gezondheidszorgbeleid dat uitsluit op basis van leeftijd onaanvaardbaar en oordeelt dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Leeftijd mag geen criterium zijn om het recht op de terugbetaling van gezondheidszorg te bepalen."Dit standpunt wordt bepaald door ageism, of de negatieve kijk van de bevolking op ouderen en het ouder worden," vertelt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Wie 85 is, wordt afgeschreven en aan de kant gezet. Door de vele negatieve berichten over de vergrijzing worden de oudste ouderen vooral gezien als een last en een grote financiële kost, maar deze generatie heeft ook solidariteit waargemaakt. Zij hebben gewerkt en sociale bijdragen betaald, hebben gezorgd voor hun kinderen en kleinkinderen, zetten zich in voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar dat is niet langer van belang."Dit standpunt berust op vooroordelen over de betekenis van ouderen in onze samenleving. Zouden de ondervraagden hetzelfde antwoorden als hun eigen vader of grootmoeder met zo'n behandeling kon geholpen worden? "Solidariteit houdt net in dat je je betrokken voelt bij de zorg van anderen en daar een stukje wil van meedragen," gaat Mie Moerenhout verder. "Als de solidariteit stopt op 85 jaar, hebben we een serieus probleem."De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van een solidaire ziekteverzekering en een efficiënt en effectief gezondheidszorgbeleid. De organisatie bepleit meer preventie en een actievere levensstijl bij ouderen.Deze resultaten, ten nadele van ouderen en zwaar zieke personen, vormen hopelijk de start van een grondige discussie over de keuzes binnen een betaalbare gezondheidszorg. De Vlaamse Ouderenraad wenst uitdrukkelijk, met de stem van de ouderen, bij dit debat betrokken te worden.Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.