Ouderen met zorgnoden gaan tóch stemmen

Ouderen met zorgnoden gaan tóch stemmen

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? In praktijk krijgen ouderen met zorgnoden nog te vaak doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven.Dat gebaar is vaak goed bedoeld, maar lang niet altijd écht nodig. De Vlaamse Ouderenraad, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Zorgnet-Icuro, de lokale dienstencentra en De Wakkere Burger lanceerden daarom een oproep voor initiatieven zodat ouderen met zorgnoden zélf hun stem kunnen uitbrengen. En dat heeft geloond!

De stem van ouderen met zorgnoden doet ertoe

In Vlaanderen wonen er zo’n 80 000 ouderen in een woonzorgcentrum. Daarvan brengt volgens eerdere cijfers van Zorgnet-Icuro meer dan de helft zijn stem niet (zelf) uit.

"En dat is jammer", zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Want zelf kunnen stemmen bevestigt net dat je er als mens bij blijft horen, dat je mening ertoe doet. Ook wanneer je ouder of kwetsbaarder wordt."

Bovendien is het voor tal van ouderen net belangrijk om actief te blijven en mee te bepalen waar onze samenleving naartoe gaat. Zowel voor thema's die op henzelf betrekking hebben, zoals het openbaar vervoer en de ouderenzorg, als voor het beleid dat gevoerd wordt voor hun kinderen en kleinkinderen.

Drempel verlagen zorgt voor meer stemmers

“De voorbije verkiezingen is het al op tal van plaatsen aangetoond: daar waar gemeenten en voorzieningen zich ervoor inzetten, schiet het aantal stemmers onder de zorgbehoevende ouderen de hoogte in” stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Door het stemmen makkelijker te maken voor hen, verlaagt de drempel."Mieck Vos, directeur van de VVSG licht toe: "Er gebeurt al heel wat om ouderen actief bij de verkiezingen te betrekken. Gemeentebesturen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra en lokale ouderenraden voorzien aangepast vervoer naar de stembureaus, installeren elektronische oefencomputers, organiseren infomomenten of debatten en richten stembureaus in in het woonzorgcentrum of het dienstencentrum.”

Tegelijk kunnen woonzorgcentra en lokale dienstencentra deze verkiezingen aangrijpen om hun werking in de kijker te zetten. Op die manier versterken ze het contact met de buurtbewoners, zetten zij hun diensten in de kijker, tonen ze welke bredere rol zij willen spelen in de buurt, en beïnvloeden ze hun imago bij het brede publiek.

Initiatieven over heel Vlaanderen

14 oktober wordt een hoogdag. Na de oproep van de Vlaamse Ouderenraad en de partners om verkiezingsinitiatieven te nemen voor ouderen met zorgnoden, lieten meer dan 50 organisaties, steden en gemeenten weten zich hier voor in te zetten.Zo installeert de stad Leuven, net zoals de voorbije verkiezingen, stembureaus in verschillende zorgsites. Dit jaar breiden ze zelfs verder uit naar enkele andere sites waar ook woonzorgcentra, assistentiewoningen en lokale dienstencentra zijn. Want de stad merkt heel wat positieve effecten op.

Het is een mooie kans voor de buurtbewoners om kennis te maken met de verschillende zorgsites” zegt Ingrid Van Nuffelen, diensthoofd burgerzaken. “Bovendien zorgt het initiatief voor een heel fijne sfeer bij de bewoners en bezoekers. Zij beleven deze speciale dag van op de eerste rij, hoeven zichzelf niet ver te verplaatsen, ontmoeten heel wat mensen en kunnen samen de verkiezingsuitslagen volgen op televisie” stelt Danny Geutjens, directeur van WZC Ter Vlierbeke.

Ook in WZC Veilige Have in Aalter wordt een stembureau georganiseerd. Anna C. Steenbeke (75 jaar) maakt daar graag gebruik van, want ze vindt het belangrijk om haar stem uit te brengen.

“Ik vind het fantastisch dat het woonzorgcentrum het initiatief neemt om samen met ons te oefenen op het elektronisch stemmen. Vroeger kregen we een potlood, nu krijgen we een computer. We moeten daar wat aan wennen, maar de medewerkers helpen ons heel goed om het te leren. Dat we in een woonzorgcentrum wonen, betekent niet dat we onze mening niet meer willen uiten. Ik stem al mijn hele leven, waarom zou dat nu niet meer kunnen?”

Het Sociaal Huis in Tessenderlo organiseert ter voorbereiding een informatiedag. Zij nodigen alle gemeenteraadsleden uit. Die stellen zichzelf voor en er kunnen vragen gesteld worden. Ook zulke initiatieven maken bewoners warm om hun stem uit te brengen.

Wil je als journalist een van de initiatieven bezoeken tijdens de verkiezingen? Dat kan in elke Vlaamse provincie. Neem contact op met Veerle Quirynen via veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be of 02 209 34 52.

Meer informatie

De Vlaamse Ouderenraad vzw is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

www.vlaamse-ouderenraad.beDe Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten is het steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen en hun zorgvoorzieningen.

www.vvsg.be

 

De Wakkere Burger vzw is een organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen.

www.dewakkereburger.be

 

Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken.

 

Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

www.zorgneticuro.be