Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Vlaamse Ouderenraad pleit voor beleid rond levensloopbestendig wonen

Slechts 56% van de 65-plussers is bereid om te verhuizen naar een aangepaste woning moest hun eigen huis in de toekomst fysiek niet meer aangepast zijn aan hun noden. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018, een bevraging bij 3 000 Vlamingen door het Steunpunt Wonen.“De volgende Vlaamse regering moet dringend werk maken van een beleid rond aanpasbaar wonen”, stelt de Vlaamse Ouderenraad.

De uitdaging: 20% meer thuiswonende 80-plussers tegen 2027

Begin vorig jaar berekende Statistiek Vlaanderen dat het aantal thuiswonende 80-plussers in de komende 10 jaar met zo’n 20% zal stijgen. Veel van hen zullen vroeg of laat nood hebben aan zorg en ondersteuning, en aan een woning die aangepast is aan hun noden. De meesten van hen voelen zich veel te actief en gezond voor een woonzorgcentrum, en blijven liever zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.

Slechts 1 oudere op 2 wil verhuizen

Een aangepaste woning en woonomgeving zijn cruciaal om te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. En net daar knelt het schoentje, want slechts 1 op 2 ouderen ziet een verhuis op latere leeftijd zitten.

 

“Daar zijn verschillende oorzaken voor”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Enerzijds hangt hun woning samen met heel wat herinneringen en emotionele waarde. Tegelijk zijn veel ouderen ook gehecht aan hun vertrouwde buurt, waar ze sociale contacten hebben en alles weten zijn.”

 

“Anderzijds zien we ook veel hindernissen om te verhuizen: er is vaak weinig aanbod aan aangepaste woningen in de buurt, financieel en praktisch zorgt verhuizen voor heel wat knelpunten, en alternatieven zoals assistentiewoningen zijn simpelweg veel te duur.”

Beleid ontbreekt

Voor de Vlaamse Ouderenraad is het enorm belangrijk dat de Vlaamse overheid inzet op het stimuleren van aanpasbaar bouwen en verbouwen, zodat meer woningen inspelen op mensen met zorg- en ondersteuningsnoden. “Wie nu een huis bouwt of verbouwt, krijgt geen enkele stimulans om rekening te houden met later. De regering is heel streng op energiezuinigheid, maar houdt geen enkele rekening met levensloopbestendigheid. Nochtans moeten we het de komende 30 jaar doen met de huizen die nu gebouwd en verbouwd worden.”

 

De Vlaamse Ouderenraad wil daarom dat er stimulansen komen om rekening te houden met de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van de woning: zorgen voor aansluitingen zodat er sanitair geïnstalleerd kan worden op het gelijkvloers, voldoende brede deuropeningen en gangen, niveauverschillen vermijden, … “Dat kan op verschillende manieren: via premies, via gratis advies en begeleiding, of via strengere normen bij bouwaanvragen”, stelt de organisatie.

 

"Ook de bestaande aanpassingspremie voor ouderen die hun woning aanpassen op het moment dat ze fysieke problemen krijgen moet beter", zegt de Vlaamse Ouderenraad. "Nu is die te weinig gekend, te beperkt en gebonden aan strenge inkomensvoorwaarden."

 

Recent werd hierover bovendien een resolutie aangenomen in het Vlaams Parlement, in lijn met de eisen van de Vlaamse Ouderenraad. De organisatie rekent er dan ook op dat de volgende Vlaamse regering hier een speerpunt van maakt.

Contactpersoon?

Nils Vandenweghe –  0472 36 61 51

Meer info?

Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad vzw is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

www.vlaamse-ouderenraad.be