“Problematische woonzorgcentra terecht onder druk gezet. Nu ook structurele uitdagingen aanpakken”

“Problematische woonzorgcentra terecht onder druk gezet. Nu ook structurele uitdagingen aanpakken”

Vlaamse Ouderenraad reageert op zwarte lijst woonzorgcentra

De Vlaamse Ouderenraad reageert tevreden op de maatregel van minister Vandeurzen om woonzorgcentra die ernstig in de fout gaan voortaan strenger te controleren. “We spreken hier over nog geen 2% van de woonzorgcentra, die alle zorgverleners die wel goed werk leveren in een slecht daglicht plaatsen.” Tegelijk wil de organisatie dat ook de structurele uitdagingen in de sector aangepakt worden.

Dat zegt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de publicatie van de zwarte lijst met woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht worden geplaatst en de berichtgeving hierover in diverse kranten.

Helaas hoognodig

“Deze maatregel was helaas hoognodig”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “De situaties en oorzaken zijn uiteenlopend, maar stuk voor stuk gaat het om voorzieningen die tekort schieten in de elementaire zorg en levenskwaliteit waar hun bewoners recht op hebben. En dat is heel pijnlijk.”Voor de Vlaamse Ouderenraad wordt het beeld van woonzorgcentra al te lang gedomineerd door een kleine minderheid van voorzieningen die het niet goed doet. “Die worden nu terecht onder druk gezet om op korte tijd het roer om te gooien en zich te herpakken. Als dat niet gebeurt, riskeren ze een schorsing of zelfs een gedwongen sluiting.”

Transparantie

Ook de aangekondigde transparantie over de inspecties wordt door de Vlaamse Ouderenraad gewaardeerd. “Voor mensen met zorgnoden is de verhuis naar een woonzorgcentrum heel ingrijpend. Zij moeten er kunnen rekenen op een goede zorg en een warme omgeving. Als de overheid weet heeft van voorzieningen die slecht presteren, dan hebben mensen het recht om dat op voorhand te weten.”

Bovendien zorgt het openbaar maken van de verslagen voor een sterke impuls bij voorzieningen om de kwaliteit van zorg, wonen en leven te verbeteren. De Vlaamse Ouderenraad vraagt dan ook om de beslissing om alle inspectieverslagen online te zetten zo snel mogelijk uit te voeren. Dat is nu pas voorzien in 2020.

Structurele uitdagingen

Met het nieuwe woonzorgdecreet van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen wordt heel wat regelgeving verscherpt, met een sterker accent op kwaliteit van zorg, wonen en leven. Toch wijst de Vlaamse Ouderenraad op de blijvende structurele problemen in de ouderenzorg. “Het aantal mensen met zware zorgnoden is in woonzorgcentra de laatste jaren sterk toegenomen, terwijl de middelen die evolutie niet genoeg gevolgd hebben. Daardoor kampt de ouderenzorg met een zware onderfinanciering”, stelt Nils Vandenweghe. “Zonder extra middelen zullen de wanverhalen blijven opduiken. We verwachten hier van de volgende regering een drastisch inhaalmanoeuvre.”Ook moeten bewoners en familieleden een sterkere stem krijgen binnen woonzorgcentra. “Bewoners en familieleden krijgen vaak geen enkele stem in dit verhaal. Eigenlijk zou er iemand namens de bewoners mee in het bestuur moeten zitten, die kan adviseren over de maatregelen die nodig zijn.”Tot slot moet de inhoud van de inspecties voor de Vlaamse Ouderenraad nog meer to the point zijn. Die vertrekken nu vooral van alle technische punten waar voorzieningen volgens de wet aan moeten voldoen, maar nog niet voldoende van wat de bewoners zelf belangrijk vinden, en hoe ze de zorg en het leven er ervaren. “Ook op dat vlak moeten we op zoek naar hoe het beter kan. We verwachten dat Zorginspectie bij inspecties in gesprek gaat met bewoners, en niet enkel naar aanleiding van een klacht.”

Meer info?

Contactpersoon: Nils Vandenweghe –  0472 36 61 51

Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad vzw is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.