Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen

Vlaamse Ouderenraad: Hervorming energiepremies legt lat te hoog voor ouderen

Eind vorige week besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse energiepremies te hervormen. Vanaf 2017 zakken de premies voor heel wat individuele energiebesparende maatregelen, maar krijgen mensen die een ‘totaalrenovatie’ van hun woning uitvoeren een financiële bonus. “Deze hervorming legt de lat te hoog voor ouderen”, reageert de Vlaamse Ouderenraad.Ouderen belangrijke doelgroepOuderen moeten dringend meer in beeld komen als doelgroep binnen het Vlaamse woon- en energiebeleid, stelt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van de wijzigingen aan de Vlaamse energiepremies. Veel ouderen wonen immers in verouderde, slecht geïsoleerde en energieverslindende woningen. Het toekomstige beleid moet hun noden dan ook beter in rekening nemen, meent de Vlaamse Ouderenraad.Het Groot Woononderzoek 2013 bevestigt deze pijnpunten. Zo wonen bijna 4 op de 10 ouderen in een woning waarvan het dak niet of slechts gedeeltelijk geïsoleerd is. Ongeveer 1 oudere op 6 heeft nog overal enkel glas, en meer dan de helft heeft nergens muurisolatie in de woning. Op vlak van geïsoleerde ramen, muren, daken en vloeren scoren ouderen systematisch lager dan alle andere leeftijdsgroepen.“Als je de energieprestaties van de Vlaamse woningen wil aanpakken, dan kan je niet om het feit heen dat slecht geïsoleerde woningen in grote mate bewoond worden door ouderen”, zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Maar om dat aan te pakken moet de Vlaamse regering dringend meer werk maken van ondersteuning op maat.”Toekomstige energiepremies verhogen de drempelVanaf volgend jaar wil de Vlaamse regering verschillende premies voor energiebesparende aanpassingen verlagen en de voorwaarden ervoor verstrengen. Ter compensatie komt er een extra bonus bovenop de premies voor wie een totaalrenovatie van de woning uitvoert en verschillende verbeteringswerken combineert. De Vlaamse Ouderenraad vreest echter dat de lagere individuele premies de stimulans om de woning beter te isoleren bij ouderen net zullen wegnemen.“Zowel financieel als fysiek is een totaalrenovatie van de woning heel ingrijpend voor ouderen. Veel van hen geven dan ook aan dat ze dit niet meer zien zitten”, zegt Mie Moerenhout. “Bovendien voelen ze zich niet altijd zeker of ze nog lang genoeg in hun woning zullen blijven wonen om rendement te halen uit hun investeringen.” De Vlaamse Ouderenraad wijst daarom op het belang van beperkte, haalbare aanpassingen, gecombineerd met een goede ondersteuning en begeleiding van de bewoners.Hoge energiearmoede bij ouderenDoor het hoge aantal slecht geïsoleerde woningen piekt ook de energiearmoede bij ouderen. Zeker alleenstaande ouderen, die alle facturen alleen moeten dragen, hebben het daardoor zwaar. Maar liefst 26,6 procent van de alleenstaande ouderen wordt geconfronteerd met overmatig hoge energiefacturen en 7,1 procent houdt het energieverbruik 'abnormaal laag' om toch rond te kunnen komen. Dat blijkt uit de Barometer Energiearmoede 2015 van de Koning Boudewijnstichting. Voor de totale Belgische bevolking liggen die cijfers veel lager, respectievelijk op 14 procent en 4,7 procent.De Vlaamse Ouderenraad hoopt dan ook dat het Energiearmoedeprogramma van de Vlaamse regering structurele maatregelen zal bevatten die ouderen hierin echt vooruit helpen. “Zeker gezien de vele maatregelen die de energiefacturen momenteel in de hoogte sturen, is een doordacht beleid noodzakelijk”, besluit Mie Moerenhout.Wie zijn we?De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de ouderen voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van 28 organisaties van en voor ouderen.