Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties

Ouderenweek 2017 zet in op verbinding tussen verschillende generaties

Op 29 april, de 'Dag van de intergenerationele solidariteit', lanceert de Vlaamse Ouderenraad zijn campagne 'Cultuur verbindt!' in aanloop naar de Ouderenweek 2017. Dit jaar zet de organisatie de verbinding en samenwerking tussen verschillende generaties en culturen in de kijker. De Ouderenweek vindt plaats tussen 20 en 26 november.Verbindende initiatieven

Tijdens de Ouderenweek 2017 zoomt de Vlaamse Ouderenraad in op sociaal-culturele activiteiten die mensen doen samenkomen en verbinden. En vooral: waarbij ouderen zelf bruggen bouwen met andere generaties en culturen.Samen een theatervoorstelling maken, verhalen schrijven en vertellen, bijles geven aan jonge nieuwkomers, koken met andere culturen, levensvisies uitwisselen, favoriete hobby's delen met andere generaties, enzovoort. De voorbeelden zijn eindeloos. Iedereen die de band tussen verschillende generaties en verschillende culturen versterkt, bouwt mee aan die verbinding.Ouderen hebben een actieve en verrijkende rol

"Ouderen worden vaak afgeschilderd als de oorzaak van de Brexit-uitslag of de reden waarom er plots geen pensioen meer zou zijn voor jongere generaties ", zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Dit terwijl ouderen dag in, dag uit een actieve en verrijkende rol opnemen in de samenleving, vaak samen met andere culturen en generaties. Die diverse engagementen willen we met de campagne 'Cultuur verbindt!' in de kijker zetten en verder versterken."Inspiratiegids en vliegende reporter

De campagne richt zich in eerste instantie tot de lokale ouderenraden en ouderenverenigingen, die tijdens de Ouderenweek lokaal allerhande activiteiten organiseren. Maar ook cultuurcentra, scholen, woonzorgcentra, etnisch-culturele verenigingen of andere organisaties kunnen makkelijk mee de handen in elkaar slaan en via cultuur aan verbinding werken.De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een handige inspiratiegids die de ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en andere organisaties kunnen aangrijpen om nu al aan de slag te gaan. Die gids ontdek je op de website van de Vlaamse Ouderenraad. In de aanloop naar de Ouderenweek zullen bovendien nog meer handvaten en inspiratievoorbeelden gelanceerd worden.Tijdens de Ouderenweek zal een vliegende reporter door Vlaanderen toeren. Deze maakt mini-reportages van de meest verbindende initiatieven, die onder meer op de Facebookpagina van de Ouderenweek verschijnen.Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. We streven naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over verschillende sectoren heen!De Vlaamse Ouderenraad zet elk jaar een Ouderenweekcampagne op over thema’s die ouderen na aan het hart liggen zoals mobiliteit, cultuurparticipatie, gezondheid en zorg, wonen, …