Bijna 90% van de 85-plussers gevaccineerd - Zeventigers en zestigers moeten trend verderzetten

Bijna 90% van de 85-plussers gevaccineerd - Zeventigers en zestigers moeten trend verderzetten

De afgelopen weken zakten de oudste Vlamingen in grote getale af naar de vaccinatiecentra. Intussen kreeg bijna 90% van de 85-plussers een eerste (of tweede) prik. Hun vaccinatiegraad scoort daarmee ver boven het streefdoel van 70% voor de algemene bevolking. “Dit is een enorme opsteker”, reageert de Vlaamse Ouderenraad. “Nu is het aan de zeventigers en zestigers om die lijn verder te zetten, zodat we weldra met alle generaties samen kunnen versoepelen.” De organisatie roept generatiegenoten op om zich massaal te laten vaccineren: “Alle cijfers tonen dat de vaccins hun vruchten afwerpen."

Veelbelovende cijfers

“De hoge percentages zeggen zeer veel over de vaccinatiebereidheid van de oudste generaties in Vlaanderen. Als we op dat elan kunnen verdergaan, komt het licht aan het einde van de tunnel snel dichterbij”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.Ook Vlaams minister Beke is tevreden met die cijfers. “De hoge vaccinatiegraad zagen we al bij de eerste vaccinaties in de woonzorgcentra. Ik ben tevreden dat de ouderen die thuis wonen ook massaal ingaan op het aanbod van een vaccinatie. En we zien onmiddellijk het effect op de cijfers van de ziekenhuisopnames en de mortaliteit.”Vaccinoloog Pierre Van Damme blijft benadrukken dat de vaccinaties een essentiële schakel in het geheel zijn. “Dit zijn zeer goede cijfers inzake de vaccinatiegraad. Ouderen geven hiermee het voorbeeld en tonen het moet. Dit is niet te onderschatten. Bovendien mogen ze alle vertrouwen hebben in de drie vaccins die België op dit moment aanbiedt.”Zeventigers en zestigers moeten de trend verderzetten

Na de 85-plussers, die vaak heel kwetsbaar zijn voor Covid-19, breekt er nu een nieuwe belangrijke fase aan in de vaccinatiecampagne. Op dit moment krijgen zeventigers volop hun uitnodiging in de bus. Weldra zijn ook de jonggepensioneerden aan de beurt. Ook zij moeten zich bewust zijn van het belang van een vaccinatie.

“De druk op de ziekenhuizen nam de afgelopen weken opnieuw toe”, stelt Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad en zelf 75 jaar. “Om die een halt toe te roepen, is het cruciaal dat de jonggepensioneerden de lijn die de 85-plussers uittekenden, verderzetten. Niemand is ongenaakbaar voor dit virus.”

Daar is ook Myriam Van den Abbeele van overtuigd. Zij is 67 jaar en was in het heetst van de strijd onthaalvrijwilliger in AZ Sint-Blasius Dendermonde. “Drie weken geleden kreeg ik als vrijwilliger mijn eerste AstraZeneca prik. Daar was ik heel blij mee. In het ziekenhuis wordt elke dag pijnlijk duidelijk wat het virus met je kan doen, maar ook als geëngageerd burger zie ik mensen wegkwijnen. Het vaccin biedt een uitweg. Fysiek én mentaal. Voor mezelf én voor anderen.”

Samen versoepelen

De Vlaamse Ouderenraad staat terughoudend tegenover aparte versoepelingen voor wie gevaccineerd is. “Heel de samenleving deed opofferingen in de strijd tegen dit virus. We moeten zorgen dat we daar met alle generaties samen de vruchten van kunnen plukken. Via de vaccinaties hebben ouderen daar mee de sleutel voor in handen.”Minister Beke onderschrijft die boodschap: “Het is belangrijk dat de kwetsbare groepen zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. Maar dit is ook een belangrijk signaal naar de andere leeftijdsgroepen. Pas als de vaccinatiegraad in onze samenleving voldoende hoog is, verliest het virus zijn kracht en stoppen we de verspreiding ervan. Daar kijken we allemaal naar uit.”