Ambitieuze bevraging brengt kwaliteit woonzorgcentra in beeld

Ambitieuze bevraging brengt kwaliteit woonzorgcentra in beeld

Hoe ervaren bewoners zélf het woonzorgcentrum waarin ze wonen? Aan de vooravond van de Ouderenweek lanceert de Vlaamse Ouderenraad een opvallende oproep. De organisatie wil in zoveel mogelijk woonzorgcentra bewoners bevragen. “En dat kunnen we niet alleen. We zoeken via www.kwaliteitsbevraging.be 600 enthousiaste vrijwilligers die langsgaan in een woonzorgcentrum in hun eigen regio”, aldus de Vlaamse Ouderenraad.

Met de kwaliteitsbevraging wil de organisatie verbeterpunten aanreiken aan woonzorgcentra. En toekomstige bewoners betrouwbare info geven over wonen en leven in woonzorgcentra.

Geen rooskleurig beeld van woonzorgcentra

“Er leeft een maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit in woonzorgcentra. Dat schept een weinig rooskleurig beeld”, zegt Riet De Haes, projectmedewerker van de Vlaamse Ouderenraad. “Tegelijk voelen veel voorzieningen en medewerkers die zich met hart en ziel inzetten niet gezien. En veel bewoners voelen zich niet gehoord. Daar willen we verandering in brengen. Hoe ervaren de huidige bewoners zelf het wonen en leven in woonzorgcentra? Dat is wat we gaan bevragen.”

Bewoners weten hoe het anders kan

“De bewoners zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek”, zegt De Haes. “Door aan hen te vragen wat goed loopt en wat beter kan, krijgen woonzorgcentra een handig overzicht van hun werkpunten. En later maken we samen met onze partner Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) de resultaten publiek bekend. Ook toekomstige bewoners en hun familie krijgen dus een beter zicht op de kwaliteit van de woonzorgcentra. Iets waar enorme vraag naar is.”

“Ook de koepels van de woonzorgcentra werken mee. En we kunnen op erg positieve reacties rekenen vanuit de sector. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Iedereen is blij dat de stem van bewoners eindelijk een volwaardige plaats krijgt. En Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits maakt hiervoor middelen vrij.”

Vrijwilligers gaan langs in 400 Vlaamse woonzorgcentra

“Maar we kunnen dit niet alleen”, zegt de Haes. “Meer dan 400 woonzorgcentra schreven zich in voor dit project. Om op al die locaties vragenlijsten te kunnen afnemen bij bewoners, zoeken we 600 vrijwilligers in heel Vlaanderen. Na een opleidingsdag gaan zij in het voorjaar van 2024 naar een woonzorgcentrum in hun eigen regio.”  

“We deden al een piloottest in 22 woonzorgcentra. Daarvoor konden we rekenen op zo’n 50 vrijwilligers. Zij leverden pionierswerk en bevroegen samen 450 bewoners. Die vrijwilligers zijn bijzonder gemotiveerd om opnieuw mee te werken aan het vervolg in 2024”, klinkt De Haes trots. “We zoeken 600 mensen die hun voorbeeld willen volgen, zodat de 400 aangemelde woonzorgcentra kunnen deelnemen aan de grote bevraging.”

“Ik voel dat ik meewerk aan een bijzonder project.
Ik ben blij dat ik dit kan doen.
Tegelijk leer ik het leven in woonzorgcentra
van dichtbij kennen.”

Lieve (59 jaar) - engageerde zich al voor de piloottest.

“Het engagement van de vrijwilligers in dit project is van onschatbare waarde. Zij zorgen ervoor dat er kwaliteitsvolle gegevens verzameld worden. Bovendien krijgen bewoners vaak voor het eerst de kans om hun verhaal te vertellen. Deze vrijwilligers geven de stem van de bewoners écht weerklank.”

Iedereen kan zich aanmelden

“We merken vandaag dat het vooral ouderen zijn die zich willen inzetten voor het project. 65-plussers denken meer dan andere generaties na over hun eigen toekomst met zorgnoden. Ze vinden het erg interessant om mee te werken aan een bevraging die een inkijk geeft in woonzorgcentra”, zegt De Haes. “Bovendien gaat het slechts om een engagement van enkele dagen, tussen maart en juli 2024.”

“Er is alvast veel interesse vanuit lokale ouderenraden en ouderenverenigingen. Maar iedereen die zin heeft, kan zich aanmelden. Je hoeft geen ervaring te hebben in de zorgsector of als enquêteur. En je krijgt onder meer een vergoeding, een opleidingsdag en permanente ondersteuning”, roept De Haes op. Aanmelden kan via www.kwaliteitsbevraging.be.

--------

De Vlaamse Ouderenraad werkt voor de kwaliteitsbevraging nauw samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. De Vlaamse overheid financiert het project. En de zorgkoepels VLOZO, VVSG en Zorgnet-Icuro zijn belangrijke partners.