30 middenveldorganisaties maken zich zorgen om de ouderenzorg

30 middenveldorganisaties maken zich zorgen om de ouderenzorg

30 middenveldorganisaties maken zich zorgen om de ouderenzorg

ouderenzorg

Een dertigtal middenveldorganisaties uit allerlei hoeken maken zich zorgen om de toekomst van de ouderenzorg. De organisaties, met de Vlaamse Ouderenraad als trekker van het geheel, verenigen zich in de Ouderenzorgcoalitie. Die roept Vlaamse partijvoorzitters via een brief op om ouderenzorg hoog op de agenda te plaatsen. Nu, tijdens de regeringsvorming en daarna. Want als de nieuwe Vlaamse Regering niet handelt, zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

Sense of urgency

Een ongezien record van het aantal ouderen in onze samenleving nadert met rasse schreden. Dat biedt enorm veel mogelijkheden en tegelijk zorgt het volgens de coalitie voor enorme uitdagingen. Dat zegt Marijke Dheedene, directeur van de Vlaamse Ouderenraad en woordvoerder van de Ouderenzorgcoalitie: "Deze grote groep ouderen bezit een potentieel aan kennis, ervaring en sociaal kapitaal. En toch. Daarnaast is dit ook een groep die geconfronteerd wordt met verlieservaringen, zorg- en woonnoden. Zaken die opgevangen moeten worden. Uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Of beter: middenin zitten."

Om partijvoorzitters de sense of urgency daarvan duidelijk te maken, nemen een dertigtal middenveldorganisaties een gezamenlijk standpunt in. Volgens de coalitie heeft onze samenleving nood aan 360°-oplossingen die dat kunnen waarmaken.

360°-oplossingen

"De uitdagingen bevinden zich op diverse terreinen. Dus we schuiven beleidsmaatregelen naar voren vanuit diverse perspectieven", aldus de Ouderenzorgcoalitie. "We willen toereikende en gediversifieerde residentiële ouderenzorg, met maximale autonomie, inspraak en zelfbestuur. En ook willen we dat er gewerkt wordt aan de transparantie van de facturen. Bovendien moeten bestaande middelen gerichter ingezet worden, en zijn er extra middelen nodig om de ouderenzorg betaalbaar te houden. Daarnaast vragen we maatregelen die de aantrekkelijkheid van het zorgberoep versterken. Want bijkomend zorgpersoneel is cruciaal."

"We willen een doorgedreven preventief gezondheidsbeleid, zodat bijkomende druk op het gezondheidssysteem vermeden wordt", stelt de coalitie. "En ook het woonbeleid moet anders. Er moet prioritair werk gemaakt worden van aangepaste (sociale) woningen en leeftijdsvriendelijke woonomgevingen met een versterking van de eerstelijn, lokale dienstencentra en een sterk verenigingsleven."

"Bovendien geven mantelzorgers dagelijks het beste van zichzelf, maar zij ondervinden te weinig erkenning en ondersteuning. Ook dat moet anders."

Communicerende vaten

Volgens de Ouderenzorgcoalitie functioneren al die terreinen als communicerende vaten. "Meer of minder inspanningen op het ene terrein in de zorg en ondersteuning van ouderen, leidt tot meer of minder druk elders", klinkt het. "Er moet dus zeer doordacht, en over grenzen heen, nagedacht worden waar we vaten vullen en waar we niet verder in investeren."

Naar een nieuw sociaal contract?

"Volgens ons heeft onze samenleving dus nood aan een nieuw sociaal contract. Niet meer van hetzelfde, maar met een andere kijk en een andere aanpak", stelt de Ouderenzorgcoalitie. "Die denkoefening moet gebeuren samen met een brede waaier aan belanghebbenden. Samen met hen kan de toekomstige Vlaamse Regering komen tot een gedragen, intersectoraal en beleidsdomeinoverschrijdend plan."

Dat plan bevat volgens de Ouderenzorgcoalitie klare opdrachten voor zowel de overheid, de burgers, de markt en de betrokken gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

--------

De Ouderenzorgcoalitie wordt gevormd door ABVV-Senioren, ACLVB, ACOD Lokale en Regionale besturen, ACV, ACV Openbare Diensten, ACV-Puls, BBTK, Beweging.net, CD&V senioren, CM Gezondheidsfonds, Cultuurvuur vzw, Gezinsbond/GOSA, Grijze Geuzen, GroenPlus, Initia, Liberale Mutualiteit, Neos vzw, OKRA, S-Plus, Seniorenbeweging Landelijke Gilden, Vief vzw, Vl@s-vzw, Vlaams Mantelzorgplatform vzw (Coponcho, Liever Thuis LM, Mantelzorgnetwerk, OKRA-Zorgrecht, Samana en Steunpunt Mantelzorg), Vlaamse Ouderenraad, VSOA-LRB Regio Vlaanderen

Meer informatie

Lees hier de volledige brief die we verzonden aan de partijvoorzitters. 

Categorie