NMBS wil 'seniorenticket' afschaffen: Ouderenorganisaties ondernemen actie

NMBS wil 'seniorenticket' afschaffen: Ouderenorganisaties ondernemen actie

NMBS wil 'seniorenticket' afschaffen: Ouderenorganisaties ondernemen actie

nmbs tarieven

Begin 2023 raakte bekend dat de NMBS in de toekomst nieuwe tarieven zou hanteren voor het reizen met de trein. Het zogenoemde 'seniorenticket' zou verdwijnen en zou worden vervangen door een korting voor 65-plussers op het standaardticket. Maar een snelle berekening leert dat dat nog steeds véél duurder is dan het huidige 'seniorenticket'. Ouderen zijn dus erg ongerust. Enkele ouderenorganisaties stuurden daarom, met de steun van de Vlaamse Ouderenraad, een brief naar de relevante beleidsmakers. En we waren te horen op Radio 1.

Nieuwe tarieven

Vandaag kunnen 65-plussers met de trein reizen aan een voordelig tarief via het zogenoemde 'seniorenticket'. Voor zo’n ticket heen en terug betaal je vandaag 8,30 euro mits je op weekdagen vertrekt na 9 uur. Ongeacht hoe ver je reist, of het nu van Hasselt naar Gent, of van Mechelen naar Brussel is, het is een vast tarief ongeacht hoe lang je traject is. Voor 65-plussers geldt dus vandaag via dat seniorenticket een duidelijk, transparant en betaalbaar tarief.

Maar de NMBS wil in de toekomst het forfaitaire 'seniorenticket' doen verdwijnen en vervangen door een korting van 40% die 65-plussers krijgen op het standaardticket. Dat brengt mee dat langere trajecten, zoals bijvoorbeeld een heen-en-terugreis van Antwerpen naar Oostende, voortaan 26,16 euro zou kosten in plaats van 8,30 euro voor 65-plussers. Dat is dus meer dan een verdriedubbeling. En dat zorgt natuurlijk voor heel wat ongerustheid. 

Een alternatief voorstel

Ouderenorganisaties S-Plus, Groen Plus en OKRA werkten aan een alternatief voorstel dat volgens hen past in de tariefstrategie van de NMBS. Concreet bouwt het voorstel voort op de tarieven voor voordelige jaarabonnementen voor 65-plussers die nu reeds bestaan voor De Lijn, MIVB en TEC. De organisaties stellen voor om deze abonnementen, mits een supplement van zo’n 50 euro per jaar, uit te breiden naar de NMBS.  

In juni toetsten de ouderenorganisaties hun voorstel aan de NMBS tijdens een overleg. Dat leidde tot een afwijzende houding. De NMBS erkent de verdienste van het voorstel van de ouderenorganisaties, maar schat in dat té weinig 65-plussers zullen instappen in zo een jaarabonnement.

Brief aan beleidsmakers

Afgelopen week verzonden de ouderenorganisaties en de Vlaamse Ouderenraad daarom een brief aan alle parlementsleden van de Commissie voor Mobiliteit, aan minister Gilkinet, de vicepremiers en de premier. Daarmee hopen we het tij nog te doen keren. Want deze maatregel raakt ouderen niet alleen financieel. Ook duw je hen zo opnieuw de auto in. En dat past absoluut niet in de duurzaamheidsstrategie van de NMBS.

Voor de Vlaamse Ouderenraad kadert dit bovendien in een breder verhaal van vervoersarmoede. Ouderen die minder goed ter been zijn en voor wie de fiets of de auto – en dus ook de deelsystemen – geen optie zijn, hebben beperkte alternatieven. Ook De Lijn schrapte recent al duizenden bushaltes.

De 'Spoorvisie 2040', de langetermijnambities voor ons sporennet van minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, stelt terecht dat ouderen nood hebben aan verplaatsingsoplossingen die aan hun behoeften voldoen en die hen in staat stellen om hun sociale leven voort te zetten. Het openbaar vervoer is voor veel ouderen de sleutel tot hun toegang tot diensten, maar ook voor hun vrijetijdsbesteding en mobiliteit in het algemeen. We vrezen dat door de sterke prijsstijgingen die sleutel wordt afgenomen.

Maar de tijd dringt, want al over enkele weken zou de NMBS een beslissing nemen over de nieuwe tarieven.

De Vlaamse Ouderenraad volgt dit dossier nauwgezet op. 

Vlaamse Ouderenraad op Radio 1

Onze directeur Marijke Dheedene was vanochtend te gast in De Ochtend op Radio 1. Ze legde er nog eens heel helder uit wat er op stapel staat en wat onze eisen zijn. 

Herbeluister het fragment.

Categorie