Advies 2018/4: Over de knelpunten in het inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Advies 2018/4: Over de knelpunten in het inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Advies 2018/4: Over de knelpunten in het inkomensonderzoek van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

In dit advies schetst de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn signaalfunctie een aantal knelpunten waar ouderen op botsen in de toegang tot het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De raad kijkt daarbij naar de problematiek van de verkoop van de woning, de wijze waarop spaargelden in rekening worden genomen, en de zogenaamde ‘prijs van de liefde’ (impact van samenwonen). In aanloop naar de volgende legislatuur vraagt de Vlaamse Ouderenraad daarbij om in te zetten op de uitwerking van een evenwichtig en wetenschappelijk onderbouwd inkomensonderzoek.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van ouderen met een verminderde zelfredzaamheid. De tegemoetkoming ondersteunt een brede groep van ouderen met een verminderde zelfredzaamheid, zolang de hun bestaansmiddelen een bepaalde grens niet overschrijden.

Door de financiële drempel voor het inroepen van zorg en ondersteuning te verlagen, draagt de tegemoetkoming rechtstreeks bij tot het welzijn, de participatie en de levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Categorie