Samen sterk voor ouderen in beweging: Vlaamse Ouderenraad en Vlaams Instituut Gezond Leven lanceren brochure

Samen sterk voor ouderen in beweging: Vlaamse Ouderenraad en Vlaams Instituut Gezond Leven lanceren brochure

Samen sterk voor ouderen in beweging: Vlaamse Ouderenraad en Vlaams Instituut Gezond Leven lanceren brochure

Samen sterk voor ouderen in beweging

Ouderen stimuleren om meer te bewegen, hoe begin je daaraan? En hoe vertrek je daarbij vanuit een visie die aansluit bij de huidige inzichten rond ouderen en beweging? De brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ biedt hierop een antwoord, met boordevol inspiratie voor een sterk bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit verschillende sectoren.

Gebundelde krachten

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ouderenraad bundelden de krachten om te komen tot één gemeenschappelijke basisvisie over ouderen en beweging.

Deze basisvisie vormt een kader voor een bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit verschillende sectoren: gezondheid & welzijn, sport, ruimtelijke planning, mobiliteit, cultuur, wonen en werk. Dit omvat Vlaamse expertisecentra, Vlaamse beroepsorganisaties en Vlaamse koepel- of belangenverenigingen en hun ledenorganisaties, inclusief sociaal-culturele verenigingen.

Behoeften van ouderen als startpunt

Onderbouwde inzichten en behoeften bij ouderen vormen de basis van deze brochure. Een kleinere kerngroep boog zich over de structuur, het doelpubliek en inhoud van deze visienota. Een analyse van bestaande literatuur en wetenschappelijk onderzoek werd een eerste stap. Alle bevindingen toetsten we in een volgende fase af aan de praktijk in een bredere participatie- en inspraakronde bij de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad en enkele middenveldorganisaties uit verschillende sectoren.

Als middenveldorganisatie kan je deze brochure ook gebruiken voor de ondersteuning van lokale organisaties en instrumenten op maat van ouderen.

Ontdek hieronder de brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ en ga aan de slag. Heb je liever een papieren exemplaar? Bij de Vlaamse Ouderenraad zijn nog enkele geprinte exemplaren beschikbaar. Stuur dan een mailtje naar info@vlaamse-ouderenraad.be of bel naar 02 209 34 56.

samen sterk voor ouderen in beweging
Download PDF
Categorie