Advies 2018/3: Ontwerp uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming

Advies 2018/3: Ontwerp uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming

Advies 2018/3: Ontwerp uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse regering zet in op de uitbouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming (VSB), gericht op mensen die voor een langdurige periode zorg en ondersteuning nodig hebben. Voor de uitwerking van de concrete details vroeg minister Vandeurzen de Vlaamse Ouderenraad opnieuw om advies.

Momenteel maken de zorgbudgetten al deel uit van de VSB. Door de nieuwe hervorming komt daar vanaf 2019 ook de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de financiering van de residentiële ouderenzorg bij.

In zijn advies vertrekt de Vlaamse Ouderenraad vanuit het fundamenteel uitgangspunt dat alle mensen met zorgnoden garanties moeten krijgen op toegang tot gepaste en betaalbare zorg en een gelijkwaardige ondersteuning, ongeacht hun leeftijd. Daarbij uit de Vlaamse Ouderenraad een aantal bezorgdheden die samenhangen met het systeem waarbij burgers zichzelf moeten aansluiten en premies moeten betalen om recht te hebben op zorg en ondersteuning. Daarnaast gaat de Vlaamse Ouderenraad ook specifiek in op de nieuwe onderdelen, zoals de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.

Meer informatie

www.vlaamsesocialebescherming.be

Advies 2018-3 op het voorontwerp van uitvoeringsbesluit VSB
Download PDF
Voorontwerp uitvoeringsbesluit VSB
Download PDF
Samenvattende nota voorontwerp uitvoeringsbesluit
Download PDF
Categorie