Geen belet! Ouderenverenigingen belden al meer dan 100 000 ouderen op

Geen belet! Ouderenverenigingen belden al meer dan 100 000 ouderen op

Het coronavirus heeft als effect dat er een ongeziene hoeveelheid aan solidaire initiatieven ontstaat. Om dat tous ensemble-gevoel vast te kunnen blijven houden, slaan verschillende ouderenverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad de handen in elkaar. Sinds kort bellen duizenden oudere vrijwilligers wekelijks de oudste ouderen op. Dat doen ze onder de noemer Geen belet!, waarmee ze al meer dan 100 000 mensen bereikten. Het initiatief wordt zeer warm onthaald, zeker nu het er naar uitziet dat het nog een aantal weken zal duren alvorens we opnieuw van nabij contact kunnen hebben met anderen.

Bij de start van de quarantaine-maatregelen zagen heel wat spontane acties naar ouderen toe het licht. Maar nu weldra alle winkels weer opengaan en scholen weer starten, leeft de bezorgdheid dat veel van die initiatieven dreigen te verwateren. Daarom willen we samen met de ouderenverenigingen initiatieven opzetten die ouderen blijven verbinden en #ouderenverenigen. Geen belet! is alvast een eerste succesvol voorbeeld.

Het kriebelde om iets te ondernemen

Begin maart besloten de ouderenverenigingen in het kader van de coronacrisis de deuren voor een tijdje te sluiten. Dat was geen evidente, maar wel een noodzakelijke beslissing. De ouderenverenigingen bruisen volop en bieden een gigantisch aantal activiteiten aan. De initiatieven die zij organiseren, zorgen voor sociaal contact tussen mensen, creëren hechtere buurten, versterken het netwerk van mensen en maken vrijwillig engagement en zelfontplooiing mogelijk. Zij bieden bovendien een luisterend oor en zorgen ervoor dat eenzaamheidsgevoelens geen kans krijgen.

“Nu alle activiteiten al meer dan een maand stilliggen, kriebelde het bij de leden en vrijwilligers van de ouderenverenigingen om iets te ondernemen. Hun normale engagement staat momenteel op een laag pitje, maar de goesting en drive is van onschatbare waarde. Dat wilden we vastgrijpen. Duizenden vrijwilligers van de ouderenverenigingen belden daarom al 100 000 ouderen in Vlaanderen en Brussel op.”

Jul Geeroms, voorzitter overleg ouderenverenigingen

 

Niet-digitale ouderen

Met Geen belet! willen de verenigingen vooral ouderen bereiken die niet digitaal actief zijn. Veel initiatieven die vandaag de dag ontstaan, zijn virtueel en vereisen enige kennis van computer of smartphone. Niet alle ouderen hebben dat in de vingers. Daarom kiezen de ouderenverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad met Geen belet! voor een niet-digitale manier om contact te houden. Zij bereikten daarmee al meer dan 100 000 ouderen.

“De telefoongesprekken verlopen heel laagdrempelig. We polsen naar het gemoed van de persoon, we slaan gewoon een praatje of we vragen of ze hulp nodig hebben. We merken dat, gezien de omstandigheden, het redelijk goed gaat met de ouderen. Het ‘alleen zijn’ en het gevoel van opgesloten te zijn, wegen echter zwaar.”

Stan Bresseleers (69 jaar), vrijwilliger

 

Potentieel voor de toekomst

Ook wanneer de strengste maatregelen teruggeschroefd worden, zullen heel wat mensen nog nood hebben aan een babbel of hulp. “We hopen dat we ook na corona dit soort initiatieven, over verenigingen heen, kunnen blijven opzetten. Het is belangrijk om het engagement van vandaag ook morgen te blijven koesteren, zeker gezien alle uitdagingen in kader van de vergrijzing. Met #ouderenverenigen bieden we alvast een platform dat potentieel biedt voor de toekomst”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar Geen belet!? Volg de Vlaamse Ouderenraad via @Vl_Ouderenraad op Twitter.

Gebruik #geenbelet en #ouderenverenigen als je ons initiatief deelt op sociale media.

Contactpersoon

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad, via 0472 36 61 51.

Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad vzw is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

Geen belet! is een gezamenlijk initiatief van ABVV-senioren, FedOs, Neos, OKRA, S-Plus, Vief, Vl@s en de Vlaamse Ouderenraad.