Vlaamse ouderenverenigingen nemen Coronamaatregelen

Vlaamse ouderenverenigingen nemen Coronamaatregelen

Bijzondere aandacht voor ouderen

Om de uitbraak van het virus te vertragen nam de overheid enkele ingrijpende maatregelen. De maatregelen om ouderen extra te beschermen, springen daarbij in het oog.De Vlaamse ouderenverenigingen zijn tevreden dat er bijzondere aandacht is voor kwetsbaren en ouderen. Het is uiteindelijk deze doelgroep die extra kwetsbaar is voor het virus en waarbij de gevolgen doorgaans ook groter zijn. Toch dringen de ouderenorganisaties aan op nog meer concrete beslissingen vanwege de overheid. De verwarrende boodschappen m.b.t. enerzijds het afblazen van evenementen en anderzijds de mogelijkheid dat toch een deel van het publiek wordt toegelaten, zorgen voor erg veel onduidelijkheid.

Na onderling overleg en in samenspraak met Marc Van Ranst (UZ Leuven), besloten onderstaande ouderenorganisaties om ook hun afdelingen te adviseren om alle activiteiten die deze maand voorzien waren uit te stellen. Hiermee volgen de ouderenorganisaties dezelfde lijn als de lokale dienstencentra die drie weken de deuren sluiten.

corona virus coronavirus ouderen

Geen evidente beslissing

Deze beslissing is niet evident. De ouderenverenigingen bruisen volop en bieden een gigantisch aantal activiteiten aan. De initiatieven die we organiseren, zorgen voor sociaal contact tussen mensen, creëren hechtere buurten, versterken het netwerk van mensen en maken vrijwillig engagement en zelfontplooiing mogelijk. We bieden bovendien een luisterend oor en zorgen ervoor dat eenzaamheidsgevoelens geen kans krijgen.

Daarnaast heeft deze beslissing ook een financiële impact. We nemen deze beslissing dus met een dubbel gevoel. We dienen honderden activiteiten uit te stellen en ons maatschappelijk engagement op de tweede plaats te zetten. Maar de gezondheid en het welzijn van zowel onze leden en vrijwilligers als de ruimere samenleving krijgt absolute prioriteit. Het vertragen van de mogelijke uitbraak zal ook enkel kunnen als we ‘allen’ samenwerken. Deze gemeenschappelijke communicatie van de ouderenorganisaties is een toonbeeld op dat vlak.

Verlies ouderen niet uit het oog

Tegelijk zijn we als ouderenorganisaties bezorgd. Door de genomen maatregelen bestaat de kans dat een bepaalde groep ouderen extra kwetsbaar wordt voor isolement en vereenzaming. We roepen iedereen in de samenleving daarom op om oog te hebben voor en contact te houden met kwetsbare ouderen in hun omgeving. Samen kunnen we een verdere verspreiding van het virus afremmen. We zien het als onze burgerplicht om deze maatregelen te nemen en we zoeken samen creatieve alternatieven opdat deze beslissing niet omslaat in het isolement van ouderen.

 

In naam van de Vlaamse ouderenorganisaties.

  • OKRA, Mark De Soete
  • Neos, Martin De Loose
  • S-Plus, Corry Maes
  • Vief, Frederic Fluyt         
  • Vl@s, Danny Simons
  • Fedos, Rudy Blauwbloeme
  • Vlaamse Ouderenraad, Nils Vandenweghe