Advies 2015/5: Basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer

Advies 2015/5: Basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer

Advies 2015/5: Basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer

De Vlaamse regering streeft naar een goed openbaar vervoersaanbod dat meer vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent dat maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en tarieven. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid.

Mobiliteit is een basisrecht voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke toestand of socio-economische situatie. Openbaar vervoer is een belangrijke schakel in ons mobiliteitssysteem. Voor heel wat ouderen staat of valt hun mobiliteit met de kwaliteit en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer.De invulling van het concept basisbereikbaarheid moet dan ook vertrekken vanuit de noden en behoeften van ouderen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven en legt de nadruk op nabijheid van bestemmingen.De Vlaamse Ouderenraad ondertekende onlangs de conceptnota basisbereikbaarheid van het platform ‘Supporters van het Openbaar Vervoer’. Aanvullend hierop heeft de Vlaamse Ouderenraad ook een eigen advies uitgebracht dat zich toespitst op de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten voor ouderen met betrekking tot basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer.Lees hier het volledige advies over basisbereikbaarheid in functie van het openbaar vervoer.

Categorie