Standpunt 2012/2: De Lijn: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen

Standpunt 2012/2: De Lijn: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen

Standpunt 2012/2: De Lijn: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen

Een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobiliteit voor iedereen, zeker ook voor de ouderen. Het biedt ouderen mobiliteitskansen die cruciaal zijn voor de sociale integratie, sociale en culturele participatie, het behoud van de autonomie en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op deze manier draagt het openbaar vervoer bij aan de kansen tot actief ouder worden.

De Vlaamse Ouderenraad stelt echter vast dat de openbare vervoersmaatschappij De Lijn structurele besparingen doorvoert. Het wordt steeds duidelijker dat De Lijn met deze ruime besparingsplannen de vervoersmogelijkheden van ouderen beperkt. Tal van ritten verdwijnen, bepaalde haltes worden niet meer bediend en de dienstverlening op zondag en tijdens de daluren wordt beperkt. Het geplande overstapmodel, waarbij reizigers vaker moeten overstappen om een verdere bestemming te bereiken, maakt het voor vele oudere personen moeilijker. En aangezien de belbussen een grotere regio zullen moeten bedienen, worden ook daar de reis- en wachttijden langer. Deze ingrepen zijn voor de Vlaamse Ouderenraad onaanvaardbaar. De Lijn moet voorzien in een toegankelijk en voldoende groot openbaar vervoersaanbod, niet alleen in de steden maar zeker ook in de landelijke gemeenten waar vaak sprake is van vervoersarmoede. In het bijzonder de gebieden waar veel ouderen wonen vragen de aandacht.
 
Bovendien zal De Lijn in de toekomst niet alleen jaarlijks vele miljoenen euro's moeten besparen, ook zullen door de Vlaamse regering binnenkort beslissingen genomen worden over de kostendekkingsgraad van de openbare vervoersmaatschappij. De tarieven en het gratis abonnement voor 65-plussers staan daarbij ter discussie.
 
De Vlaamse Ouderenraad blijft pleiten voor betaalbaar bus- en tramvervoer omdat mobiliteit essentieel is voor ouderen. Het gratis abonnement is sterk ingeburgerd en heeft zijn maatschappelijke meerwaarde bewezen. Het openbaar vervoer moet dan ook in de toekomst betaalbaar blijven. Elke financiële drempel bemoeilijkt de mobiliteitskansen. Daarom oordeelt de Vlaamse Ouderenraad dat het gratis bus- en tramvervoer behouden moet blijven voor de minder kapitaalkrachtige ouderen. Bij de besprekingen van mogelijke tariefwijzigingen is het nodig de Vlaamse Ouderenraad als officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering te betrekken.
 
De Vlaamse Ouderenraad dringt er zowel bij De Lijn als bij de Vlaamse overheid zeer sterk op aan dat de sociale functie van het openbaar vervoer niet aangetast wordt. De economische return mag geen uitsluitend argument zijn om zinvolle verbindingen niet aan te bieden. Het openbaar vervoer moet blijven investeren in zijn maatschappelijke functie. Daarbij moet erkend worden dat de verplaatsingen van ouderen even levensnoodzakelijk zijn als het woon-werkverkeer of het schoolverkeer. De Lijn en de Vlaamse regering hebben de taak hier een volwaardig antwoord op te geven.
 
Het volledige standpunt lees je in bijlage.
Categorie