Advies 2014/1: Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies 2014/1: Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies 2014/1: Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Omdat mobiliteit bijdraagt aan de kansen tot actief ouder worden, is het belangrijk dat ouderen niet alleen de mogelijkheid krijgen om veilig met de wagen te rijden, maar ook dat ze kunnen gebruikmaken van aangepast (openbaar) vervoer en van veilige fiets- en voetpaden. De Vlaamse Ouderenraad wijst er in een advies op dat het de taak is van de Vlaamse overheid om werk te maken van duurzame mobiliteit waarbij elke burger, ongeacht zijn leeftijd, fysieke toestand of financiële situatie, vlot kan gebruikmaken van diverse soorten vervoersmiddelen.

Als reactie op het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd een advies met de belangrijkste aandachtspunten voor ouderen opgesteld. In het advies dringt de Vlaamse Ouderenraad er bij de Vlaamse overheid op aan om een krachtdadig mobiliteitsbeleid te voeren dat tegemoetkomt aan de vaak specifieke behoeften en wensen van ouderen op het gebied van vervoersorganisatie, verkeersinfrastructuur, mobiliteitsdiensten, inrichting van publieke ruimten, veiligheid, toegankelijkheid en informatie.

Categorie