Vlaamse Ouderenraad heeft vragen bij nieuwe NMBS-tarieven

Vlaamse Ouderenraad heeft vragen bij nieuwe NMBS-tarieven

Vlaamse Ouderenraad heeft vragen bij nieuwe NMBS-tarieven

NMBS-tarieven

De berichtgeving over het nieuwe beheerscontract tussen de NMBS en de federale regering zorgt voor onrust en onzekerheid bij veel ouderen. Bezorgde ouderen contacteren de Vlaamse Ouderenraad met vragen over de impact die de afschaffing van het vaste tarief voor seniorentickets zal hebben.

Veranderingen op til

Er is sprake van een korting van 40% en niet meer van een vast tarief voor het seniorenticket. Concreet wil dat zeggen dat een uitstap van van Antwerpen naar Oostende maar liefst 24,6 euro zou kosten in plaats van 7,8 euro. En een reis van Antwerpen naar Hasselt zou 15,6 euro kosten: een verdubbeling ten opzichte van vandaag.

Bezorgdheden van ouderen

Onderstaande vragen krijgen we het vaakst van ouderen:

  • Zal de nieuwe korting van 40% op een standaardticket voor ouderen combineerbaar zijn met een korting voor ouderen die tijdens de daluren reizen? Blijven de huidige daluren dezelfde?
  • Geldt de nieuwe korting van 40% voor ouderen ook voor de multi-kaarten (meerrittenkaarten)?
  • Welk systeem zal worden gehanteerd om te bepalen wie in aanmerking komt voor een getrouwheidskorting en hoeveel die korting zal bedragen?

Openbaar vervoer als sleutel

De Spoorvisie 2040 stelt terecht dat ouderen nood hebben aan verplaatsingsoplossingen die aan hun behoeften voldoen en die hen in staat stellen om hun sociale leven voort te zetten. Het openbaar vervoer is voor veel ouderen de sleutel tot hun toegang tot diensten, vrijetijdsbesteding en mobiliteit in het algemeen.

Gesprek met minister Gilkinet

Daarom is het belangrijk dat de trein ook voor hen een aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar vervoersmiddel blijft dat de modal shift of het wijzigen van de manier waarop we ons verplaatsen vergemakkelijkt. De Vlaamse Ouderenraad contacteert federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, met de vraag om over deze bezorgdheden van ouderen in gesprek te gaan.

Categorie