Basisbereikbaarheid: brief aan de vervoerregioraden

Basisbereikbaarheid: brief aan de vervoerregioraden

Basisbereikbaarheid: brief aan de vervoerregioraden

Vrouw op fiets

Hou rekening met de mobiliteitsnoden van ouderen

In het kader van het decreet basisbereikbaarheid werden 15 vervoerregioraden ingericht. Deze overlegorganen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de regionale mobiliteitsplannen. Dit omvat onder meer de organisatie van het vervoer op maat, het vervoersaanbod dat tegemoet wil komen aan de mobiliteitsvragen van personen die geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoersaanbod. De personen die beroep doen op het vervoer op maat hebben vaak geen andere mogelijkheden om zich zelfstandig te verplaatsen. Onder andere heel wat ouderen rekenen op dit aanbod. In een brief aan de vervoerregioraden pleit de Vlaamse Ouderenraad voor voldoende aandacht voor de vervoersnoden en -vragen van ouderen bij het uittekenen van het vervoer op maat. Dit betekent rekening houden met de specifieke drempels waar ouderen op botsen, maar ook het betrekken van ouderen zelf.

Inzetten op participatie

Zicht krijgen op de specifieke noden van ouderen in elke regio kan enkel door ouderen zelf te betrekken. Via samenwerking met lokale en regionale partners kan die participatie van ouderen gerealiseerd worden. Denk aan lokale ouderenraden, de regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s), de ouderenverenigingen, welzijnsorganisaties of lokale welzijnsdiensten. Zij beschikken over heel wat expertise en know-how op het vlak van belangrijke bestemmingen en specifieke regionale uitdagingen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen in een kwetsbare situatie.

Meer info

Basisbereikbaarheid staat voor een nieuwe visie op en aanpak van mobiliteit en Vlaanderen. Ben je nog niet helemaal mee met al die nieuwe ontwikkelingen? De Vlaamse Ouderenraad publiceerde een aantal artikels over basisbereikbaarheid waarin de belangrijkste principes uit de doeken gedaan worden.

Categorie