Verkeersveiligheidsbarometer 2018: verkeersdoden bij ouderen in stijgende lijn

Verkeersveiligheidsbarometer 2018: verkeersdoden bij ouderen in stijgende lijn

Verkeersveiligheidsbarometer 2018: verkeersdoden bij ouderen in stijgende lijn

Fietsers

Volgens de cijfers van de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden nationaal met 7% gedaald in 2018 ten opzichte van 2017. Er waren 35 verkeersdoden minder dan een jaar eerder. Nooit eerder was het aantal verkeersdoden lager. Toch zijn er enkele onrustwekkende tendensen zoals een stijging van het aantal doden bij ouderen, net zoals voor motorrijders en fietsers. Ook het aantal fietsongevallen steeg in elke regio.

Stijgend aantal ouderen kwam om het leven bij vrachtwagenongeval

Er was een stijging van het aantal verkeersdoden bij ouderen (van 65 jaar en ouder) van 87 naar 97. Vooral in ongevallen met vrachtwagens kwamen er meer ouderen om het leven. Daar werd een verdubbeling van 12 naar 24 verkeersdoden geconstateerd.

Opfriscursussen en inzetten op veilige infrastructuur

Omwille van de toename van het aantal dodelijke slachtoffers bij ouderen wil het VIAS 65-plussers beter voorbereid het verkeer in sturen door onder meer het aanbieden van cursussen om verkeersregels op te frissen of te actualiseren. De Vlaamse Ouderenraad acht een veilige infrastructuur en goed aangepaste openbare ruimte minstens even belangrijk. De toename aan het aantal verkeersongevallen met oudere fietsers wordt immers vaak toegeschreven aan een gebrek aan effen en drempelvrije voet- en fietspaden die goed afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. Veilig fietsen kan niet zonder comfortabele fietsroutes die goed op elkaar aansluiten, bestaande uit brede en goed onderhouden fietspaden.

Meer informatie

Lees de korte samenvatting van de cijfers hier.

De volledige barometer is hier terug te vinden.

Categorie