Toegankelijkheid van publieke gebouwen: het rapport

Toegankelijkheid van publieke gebouwen: het rapport

Toegankelijkheid van publieke gebouwen: het rapport

Helling in openbaar gebouw

De regels over toegankelijkheid van publieke gebouwen hebben niet de gehoopte impact op de basistoegankelijkheid van nieuwe gebouwen en grondige renovaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Inter, het expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. Met hun beleidsaanbevelingen pleiten de onderzoekers voor een daadkrachtig en coherent toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen.

Na 10 jaar, tijd voor een evaluatie

De Vlaamse regelgeving over de toegankelijkheid van publieke gebouwen is al sinds 1 maart 2010 van kracht.  De vorige Vlaamse regering had Inter daarom de opdracht gegeven om een evaluatie van de toegankelijkheidsverordening te maken. Dat rapport schetst geen fraai beeld: de regelgeving wordt in belangrijke mate niet of verkeerd toegepast of de uitvoering stemt niet overeen met de ingediende plannen.

Nood aan meer efficiëntie

Toch blijven de onderzoekers geloven in het nut van de toegankelijkheidsverordening. Als de Vlaamse overheid echter tot de verhoogde zelfstandige en gelijkwaardige participatie voor mensen met een handicap wil komen die ze in 2010 voor ogen had, zal de toegankelijkheidsregelgeving veel effectiever en efficiënter ingezet moeten worden.

Zes aanbevelingen

Om tot een betere toegankelijkheid te komen, is er werk op verschillende fronten nodig. Op basis van de inbreng van verschillende betrokkenen komt Inter tot zes aanbevelingen die samen als hefboom kunnen dienen om de toegankelijkheid in Vlaanderen een impuls te geven en op het terrein vlugger vooruitgang te boeken.

Deze zes hefbomen zijn:

  1. De regelgeving verduidelijken en aanpassen
  2. Een betere toepassing van de regelgeving ondersteunen
  3. Controle, handhaving en monitoring van de performantie van de regelgeving
  4. Inzetten op een kenniscontinuüm voor toegankelijkheid
  5. Positieve waardering als impuls voor integrale toegankelijkheid
  6. Een groeipad voor bestaande gebouwen

Van ontwerp tot realisatie

Het rapport maakt ook duidelijk dat we toegankelijkheid niet enkel met wetgeving zullen verzekeren, maar dat er van bij het ontwerp tot aan de realisatie van gebouwen continu aandacht moet gaan naar de toegankelijkheid. Daarom is het belangrijk dat zowel de beleidsmakers, als de ontwerpers, de bouwheren, de projectontwikkelaars én andere betrokkenen beseffen dat niet enkel mensen met een handicap of mindere mobiliteit, maar echt iedereen baat heeft bij meer toegankelijke gebouwen.

Meer informatie

Lees hier het volledige rapport.

Categorie