Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

fiets zebrapad ongeval

Het aantal dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeval is vorig jaar toegenomen. Ook bij de tachtigplussers zien we dit cijfer toenemen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Bij zestigers bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gelijk, terwijl we bij de zeventigers een daling kunnen vaststellen.

Minder ongevallen, meer doden

Vorig jaar waren er in ons land 37.699 verkeersongevallen met in totaal 47.793 slachtoffers. Hierbij kwamen 646 personen binnen de 30 dagen na het ongeval om het leven. In 2018 waren dit respectievelijk 38.453 ongevallen, met 604 doden. Hoewel er in 2019 dus minder ongevallen in het verkeer waren, nam het aantal doden wel toe.

Meer tachtigplussers, minder zeventigers

Een blik op de leeftijd van de dodelijke slachtoffers leert ons dat er in vergelijking met vorig jaar 6,1% meer 80-plussers het leven lieten in een verkeersongeval. In vergelijking met 2005 gaat het zelfs om een stijging van 20,7%. Bij de zestigers bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gelijk, terwijl het aantal bij de zeventigers gelukkig afnam met 4,7%. Bij de laatste leeftijdsgroep houdt de dalende trend aan: het aantal verkeersdoden is met 32,2% gedaald in vergelijking met 2005.

Meer informatie

Ontdek alle cijfers uit het rapport op de website van Statbel.

Categorie