VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB

VAB voerde voor het eerst een grootschalig onderzoek uit naar de mobiliteitskansen van 50-plussers. Zowel online als telefonisch werden er 2.000 personen bevraagd. Daaruit blijkt dat de woonplaats een toenemende impact heeft op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Wonen aan de rand van een stad of een gemeente en op het platteland vergroot het risico op sociaal isolement.

De keuze van het vervoermiddel en frequentie van de verplaatsing

Er zijn belangrijke verschillen tussen de groep van 50 tot 75 jaar en de groep boven de 75 jaar in de keuze van het vervoermiddel. Wie ouder is dan 75 jaar verplaatst zich veel vaker te voet en neemt vaker het openbaar vervoer. Het gebruik van bus, tram en metro stijgt van 26% tot 45% en de trein verdubbelt van 13% tot 27%. Het autoaandeel neemt toe, maar dan in de eerste plaats als passagier. Voor het vervoer op maat is er een stijging van 1% bij 50-75 jarigen naar 10% bij 75-plussers in het gebruik van de taxi.

Wie in het centrum woont, verplaatst zich frequenter te voet en met openbaar vervoer, zeker in vergelijking met de inwoner op het platteland. Wie landelijk woont gebruikt de auto frequenter (als chauffeur of als passagier), een vervoermiddel waarbij de ontmoetingskans veel kleiner is.

Met het ouder worden is er een daling waar te nemen in de dagelijkse deelname aan het verkeer. De daling is aanzienlijk kleiner bij ouderen die wonen in het centrum van de stad of de kern van het dorp dan bij ouderen die eerder landelijk wonen.

Ouderen willen mensen ontmoeten. Daarvoor gaan ze vaak naar de winkel, hobby, buiten. En daarom gaan ze zelfs te voet of per fiets, zelfstandig. Helaas blijkt dat dat minder lukt op het platteland in tegenstelling tot de centrumbewoners.’ zegt Willy Miermans, mobiliteitsspecialist.                                         

De cijfers benadrukken onder meer de nood aan en belang van toegankelijk en betaalbaar (openbaar) vervoer. Ook voldoende toegankelijke voet- en fietspaden, zoals de Vlaamse Ouderenraad vraagt in zijn memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, zijn noodzakelijk.

Meer informatie

Categorie