Fietspaden langs gewestwegen blijven moordstroken

Fietspaden langs gewestwegen blijven moordstroken

Fietspaden langs gewestwegen blijven moordstroken

fietspaden moodstrookjes

Meer dan de helft van de fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan de veiligheidsnormen. 23% scoort zelfs ‘zeer slecht’. Dat blijkt uit een nieuw inspectierapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De Fietsersbond eist een snellere uitvoering van de plannen rond verkeersveiligheid, want het aantal fietsdoden blijft te hoog.

“Moordstrookjes”, zo definieert Van Dale een fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is. Langs de Vlaamse gewestwegen bestaan er nog heel wat van die moordstrookjes: maar liefst 54% van het totale aantal fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan de veiligheidseisen.

Veiligheidseisen

De richtlijnen voor de inrichting van fietspaden zijn bepaald in het ‘Vademecum Fietsvoorzieningen’. Zo spelen de breedte en het type fietspad (aanliggend of vrijliggend), de aanwezigheid van een tussenstrook en het snelheidsregime op de gewestweg een rol in de beoordeling. Tussen de rijweg en het fietspad moet een tussenstrook van minstens 2 meter (90 km/u) of 1 meter (70 km/u) zijn, als er geen verticaal scheidingselement is.

Amper vooruitgang

In vergelijking met de eerste meting in 2011 is er helaas amper vooruitgang geboekt. Toen waren 37% van de fietspaden conform de richtlijnen, acht jaar later is dat nog maar 46%. Vooral in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is de voorbije jaren amper winst geboekt. Enkel in de provincie Antwerpen treft men een meerderheid aan veilige fietspaden aan.

Bij ruim de helft van de fietspaden werd ook het comfort gemeten, op basis van trillingen. Die comfortscore wijst uit dat zo’n 44% onvoldoende scoort.

Te veel fietsdoden

De continue slechte staat van de fietspaden gaat samen met een ‘stabiel’ aantal fietsdoden in Vlaanderen, dat rond de 70 schommelt. In 2019 stierven 72 fietsers, in 2009 waren dat er 78 volgens de ongevallenstatistieken van Statbel. De fietsdoden zijn ongeveer gelijk verdeeld tussen gemeentewegen en gewestwegen. Die laatste categorie neemt echter slechts 10% van de kilometers verharde weg in, waardoor er dus terecht sprake is van moordstroken.

Plan van aanpak

In een reactie vraagt de Fietsersbond dat de Vlaamse regering eindelijk werk maakt van een snellere uitvoering van de plannen voor een veiligere fietsinfrastructuur. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft aan het Agentschap met aandrang een plan van aanpak gevraagd om de procedures en de uitvoering van infrastructuurwerken efficiënter te maken.

Meer informatie

Lees het volledige rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer hier.

Categorie