Advies 2016/6: Ontwerp Vlaams mantelzorgplan 2016-2020: ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’

Advies 2016/6: Ontwerp Vlaams mantelzorgplan 2016-2020: ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’

Advies 2016/6: Ontwerp Vlaams mantelzorgplan 2016-2020: ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’

Aan de start van de zomervakantie 2016 werd de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over het Ontwerp Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’. Dit eerste mantelzorgplan zet in op de erkenning, waardering en goede ondersteuning van mantelzorgers. Het mantelzorgplan bevat meer dan 100 actiepunten en is opgebouwd rond 4 grote thema’s: ondersteuning op maat, maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers en jonge mantelzorgers.De Vlaamse Ouderenraad schuift in zijn advies enkele prioriteiten naar voor ter ondersteuning van mantelzorgers: o.a. noodzakelijke bijkomende investeringen voor de thuiszorg en residentiële zorg, een brede sensibilisering rond mantelzorg, ondersteuning op maat voor elke mantelzorger, een eenduidige erkenning en registratie van mantelzorgers over alle beleidsdomeinen heen, het stroomlijnen van het huidige versnipperde zorg- en ondersteuningsaanbod, meer aandacht voor de (over)belasting van mantelzorgers, het versterken van kennis en vaardigheden van professionele hulpverleners en de oprichting van een Expertisepunt Mantelzorg om alle informatie rond mantelzorg te centraliseren.Het volledige advies kan je hieronder lezen.Het Ontwerp Mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’ lees je hier.

 

Categorie