Advies 2016/4: Onderbescherming en niet-gebruik van sociale rechten bij ouderen

Advies 2016/4: Onderbescherming en niet-gebruik van sociale rechten bij ouderen

Advies 2016/4: Onderbescherming en niet-gebruik van sociale rechten bij ouderen

In dit advies vestigt de Vlaamse Ouderenraad de aandacht op de diverse processen die onderbescherming bij ouderen in de hand werken, en op het beleid dat nodig is om hierop een antwoord te bieden: het automatisch toekennen van rechten, het proactief informeren van rechthebbenden, een kwalitatieve ondersteuning en begeleiding, het onderzoeken en monitoren van 'non-take-up', en het betrekken van ouderen en hun organisaties bij het beleid.

Categorie