Advies 2016/7: Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Advies 2016/7: Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Advies 2016/7: Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

De Vlaamse Ouderenraad werd tijdens de zomer van 2016 door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz om advies gevraagd met betrekking tot het traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Dit beleid is zowel voor de ouderenorganisaties als voor de vele ouderen die actief zijn als vrijwilliger van groot belang.

Het advies werd opgesteld in dialoog met de vele oudere vrijwilligers, verenigingen en deskundigen die vertegenwoordigd zijn binnen de Vlaamse Ouderenraad, en werd op 28 september 2016 door de algemene vergadering van de Vlaamse Ouderenraad goedgekeurd. Het advies staat stil bij het belang van vrijwilligerswerk in het kader van het beleid rond actief ouder worden, en behandelt vervolgens zowel de bemerkingen bij het opgestelde actieplan, als de bedenkingen bij de elementen van visie binnen het traject.Lees hieronder het volledige advies.