Advies 2016/5: Het geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019

Advies 2016/5: Het geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019

Advies 2016/5: Het geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019

Preventie, een genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning zijn enkele speerpunten van het Geactualiseerd dementieplan 2016-2019 ‘Samen bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen’. De fundamenten uit het eerste dementieplan (2010) zijn nog steeds actueel. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij voorop. Aan de start van de zomervakantie 2016 werd de Vlaamse Ouderenraad om advies gevraagd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.De Vlaamse Ouderenraad schuift in zijn advies enkele prioriteiten naar voor ter ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers: o.a. een naadloze afstemming van het dementieplan en het mantelzorgplan, bijkomende investeringen in de thuiszorg en residentiële ouderenzorg, een goede samenwerking tussen professionele hulpverleners in functie van een correcte, tijdige diagnose en ondersteuning, een optimale afstemming van het zorg- en ondersteuningsaanbod, inzetten op betrokkenheid en inspraak van personen met dementie, een betere ondersteuning van mantelzorgers, een voortgaande sensibilisering in functie van genuanceerde beeldvorming en een brede, permanente monitoring van de levenskwaliteit van personen met dementie.Het volledige advies kan je hieronder lezen.

Geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019
Download PDF
Categorie