Kwaliteit van zorg in woonzorgcentra

Kwaliteit van zorg in woonzorgcentra

Kwaliteit van zorg in woonzorgcentra

Vlaamse Ouderenraad vraagt bijkomende maatregelen

De getuigenis geschreven door de verpleegkundige Liesbeth Claeys over het personeelstekort en het daaruit volgende kwaliteitsprobleem in een Gents zorghotel heeft de voorbije weken heel wat reacties losgeweekt. In de media volgden heel wat opiniestukken en getuigenissen. De berichtgeving over de kwaliteit van leven van ouderen in Vlaamse woonzorgcentra laat ook de Vlaamse Ouderenraad niet onberoerd.De Vlaamse Ouderenraad reageert hierop met een brief aan Coördinerend minister voor Ouderenbeleid Jo Vandeurzen, waarin de Vlaamse Ouderenraad pleit diverse beleidsmaatregelen om de levenskwaliteit van ouderen in woonzorgcentra te verbeteren. Daarnaast zijn ook bijkomende investeringen nodig met het oog op de financiering van een kwaliteitsvolle ouderenzorg in al zijn facetten.Aangezien het budget en de daaraan gekoppelde begroting een verantwoordelijkheid en beslissing is van de hele regering, wordt deze brief ook verzonden naar alle Vlaamse ministers.

De Vlaamse Ouderenraad roept de collectieve Vlaamse regering dan ook op om de nodige middelen vrij te maken voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg.Lees hieronder de getuigenis van verpleegkundige Liesbet Clays.

Categorie