Advies 2016/3: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Advies 2016/3: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Advies 2016/3: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Anderhalf jaar na haar aantreden moet elke Vlaamse regering een Vlaams ouderenbeleidsplan opstellen, waarin ze een overzicht geeft van het beleid dat de regering wil voeren voor de ouderen in Vlaanderen. In een nieuw advies geeft de Vlaamse Ouderenraad zijn bemerkingen bij het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. De Vlaamse Ouderenraad steunt de grote speerpunten die de Vlaamse regering naar voor schuift, maar merkt tegelijk op dat onvoldoende vertrekt vanuit een globale evaluatie en toekomstvisie, en dat een aantal belangrijke deelthema’s ontbreken (waaronder mobiliteit, armoede en leeftijdsdiscriminatie).

Vlaamse Ouderenraad reageert op Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020

Eind vorig jaar publiceerde de Vlaamse regering het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In aanloop naar de bespreking van dit plan in het Vlaams Parlement maakte de Vlaamse Ouderenraad de balans op van dit nieuwe ouderenbeleidsplan. De reactie komt bovenop het uitgebreide advies dat eerder al gegeven was op het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020.