"Premier De Croo, zet u in voor een ouderenrechtenverdrag!"

"Premier De Croo, zet u in voor een ouderenrechtenverdrag!"

"Premier De Croo, zet u in voor een ouderenrechtenverdrag!"

Open brief en petitie Amnesty International
ouderenrechtenverdrag

Samen met Amnesty International en vele andere organisaties schreef de Vlaamse Ouderenraad een open brief aan eerste minister Alexander De Croo. Daarin roepen we de Belgische regering opnieuw op om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een ouderenrechtenverdrag.

Het momentum is daar

Sinds 2017 pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor dat België zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Er werden sindsdien reeds verschillende pogingen ondernomen om het ouderenrechtenverdrag opnieuw bovenaan de agenda te plaatsen, maar telkens zonder gevolg. Tot hiertoe nam de Belgische regering een afwachtende houding aan in de discussies.

Vandaag plaatsen we het thema opnieuw op de politieke agenda. Want van 3 tot 6 april 2023 komen regeringen uit heel de wereld samen voor de 'Open Ended Working Group on Ageing' van de Verenigde Naties. Een ideaal momentum voor ons land om een meer actieve en geëngageerde rol op te nemen bij het ontwerpen van dit verdrag. 

Tijdens deze OEWG worden lacunes rond ouderen op het vlak van mensenrechten in kaart gebracht en gaat men op zoek naar oplossingen. Het gaat onder andere over het recht op gezondheidszorg en sociale inclusie.

Lees de open brief

Je kan de open brief aan eerste minister Alexander De Croo hier lezen.

Teken de petitie

Je kan hier de petitie ondertekenen. Zo zorg je er mee voor dat er een betere bescherming komt van de mensenrechten van ouderen.