Wanneer rechten voor alle ouderen?

Wanneer rechten voor alle ouderen?

Wanneer rechten voor alle ouderen?

Open brief aan mevrouw Wilmès
rechten ouderen

Op dit ogenblik vindt een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties plaats. Op deze vergadering komt de conventie voor rechten voor ouderen overal ter wereld ter sprake. Het Belgische parlement stemde een resolutie waarin België een voortrekkersrol zou spelen in deze conventie. Maar de vertegenwoordigers van ons land zijn niet van plan gehoor te geven aan deze resolutie.

Open brief aan minister Wilmès

Om verantwoordelijk minister Wilmès op andere gedachten te brengen, schreven ouderenorganisaties, ngo’s en sympathisanten een open brief. Je kan de brief hier lezen.

Afspraak met FOD Buitenlandse Zaken

De Vlaamse Ouderenraad en andere middenveldorganisaties bespreken vandaag de brief met de FOD Buitenlandse Zaken.