Memoranda ten aanzien van de gemeenten en provincies

Memoranda ten aanzien van de gemeenten en provincies

Memoranda ten aanzien van de gemeenten en provincies

Volgend jaar vinden er op 14 oktober 2012 gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van deze verkiezingen heeft de Vlaamse Ouderenraad samen met de 29 ouderenorganisaties twee memoranda opgesteld.Met deze memoranda wil de Vlaamse Ouderenraad verschillende thema’s onder de aandacht van de politieke partijen en van de beleidsverantwoordelijken brengen. De Vlaamse Ouderenraad hoopt dat de stem van de ouderen op deze manier gehoord wordt.

Memorandum nav gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
Download PDF
Memorandum nav provincieraadsverkiezingen van oktober 2012
Download PDF