8 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid

8 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid

8 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid

Memorandum lokale verkiezingen
memorandum

Hoe kan een lokaal bestuur het leven van ouderen verbeteren? De lokale verkiezingen van 2024 lijken misschien nog veraf, maar de Vlaamse Ouderenraad schuift nu al 8 belangrijke speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk beleid naar voren.

8 speerpunten

Een lokaal bestuur heeft tal van hefbomen in handen om uitdagingen aan te pakken, op maat van hun gemeente. In ons memorandum geven we 8 speerpunten mee waar een lokaal bestuur op kan inzetten.

1. Geef ouderen een structurele stem in het lokaal beleid

2. Transformeer de lokale omgeving tot een gezonde, toegankelijke en verbindende ruimte

3. Bevorder de participatie en het engagement van ouderen

4. Garandeer een sterk lokaal zorgbeleid voor ouderen

5. Ontwikkel een levensloopbestendig lokaal woonbeleid

6. Zet extra stappen in de strijd tegen armoede en onderbescherming

7. Maak werk van een digitaal inclusieve samenleving

8. Zorg dat ouderen zich vlot en comfortabel kunnen verplaatsen

Ga zelf aan de slag met dit memorandum

De Vlaamse Ouderenraad schrijft dit memorandum vanuit een helikopterperspectief. Wil je zicht op waar de grootste uitdagingen in jouw gemeente liggen, ga dan met deze tekst als leidraad in dialoog met je lokale ouderenraad en ouderenverenigingen. En zet samen de lijnen voor het bouwen aan een leeftijdsvriendelijke omgeving uit in de nieuwe lokale beleidsplannen.

Beknopte of uitgebreide versie

Werk je graag met het uitgebreide memorandum, compleet met actiepunten, duiding en referenties? Gebruik dan de uitgebreide versie hieronder. Liever de korte essentie? We maakten ook een beknopte versie die als samenvatting kan dienen. Ook die vind je hieronder terug.

Memorandum lokale verkiezingen 2024
Download PDF
Beknopte versie Memorandum lokale verkiezingen 2024_1
Download PDF