De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor geletterdheid ouderen

De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor geletterdheid ouderen

De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor geletterdheid ouderen

In navolging van het nieuw Strategisch Plan Geletterdheid heeft de Vlaamse Ouderenraad minister Smet aangesproken op het gebrek aan aandacht voor ouderen in dat plan. Maatschappelijk gezien is er immers dringend nood aan inspanningen om de digitale kloof en de soms lage geletterdheid onder ouderen aan te pakken.

In de brief roept de Vlaamse Ouderenraad minister van onderwijs Pascal Smet op om in de verdere uitwerking van het Plan uitdrukkelijk de focus op ouderen te leggen, zeker gezien er in het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014 expliciet acties in het vooruitzicht zijn gesteld voor het verhogen van de functionele geletterdheid bij ouderen.