Advies 2020/5: Over de digitale inclusie van ouderen

Advies 2020/5: Over de digitale inclusie van ouderen

Advies 2020/5: Over de digitale inclusie van ouderen

digitale uitsluiting ouderen

Meer dan ooit ondervinden veel ouderen heel wat drempels in digitale communicatie en dienstverlening. De crisis zorgt voor afhankelijkheid en machteloosheid. Er is nood aan een sterk e-inclusiebeleid. De Vlaamse Ouderenraad formuleert daarom een nieuw advies met 7 aanbevelingen die een kwalitatieve dienstverlening voor iedereen moeten garanderen.

Coronacrisis zorgde voor meer digitalisering

Online een afspraak maken voor een consultatie bij de dokter, online reserveren bij je favoriete restaurant, online winkelen en je bankverrichtingen doen, via je smartphone je stappen tellen, je hartslag en bloeddruk bijhouden, … De digitalisering zit in heel wat facetten van ons leven verweven.

Door de coronacrisis is dit nog toegenomen. Want in tijden van gedwongen sluitingen en essentiële verplaatsingen, zijn zowel bedrijven, dienstverleners als de overheid overgeschakeld naar digitale vormen van communicatie en dienstverlening. Burgers werden verwacht hier in volgen. Want bankkantoren sloten de deuren, op restaurant kreeg je een QR-code om te scannen in plaats van een papieren menukaart en zowel je rekeningen als je ticketje op tram of bus konden enkel nog digitaal betaald worden.

Iedereen digitaal

De Vlaamse regering trekt in haar relanceplan resoluut de kaart van de digitalisering. Vlaanderen moet digitaal transformeren tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij.

Om van die digitale transformatie een economisch en maatschappelijk succes te maken, wordt er het ambitieus actieplan 'Iedereen Digitaal' aan gekoppeld. Via een e-inclusiebeleid wil de regering tot een inclusieve samenleving komen. Dat richt zich onder andere op de toegang tot internet voor kwetsbare groepen en op de verbetering van de digitale vaardigheden van alle Vlamingen.

Kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen

De Vlaamse Ouderenraad onderschrijft dat belang van een sterk Vlaams e-inclusiebeleid. Maar dat beleid vereist het aanpakken van de verschillende drempels waarmee ouderen worstelen om digitaal te participeren. 

Daarbij benadrukken we dat een kwaliteitsvolle dienstverlening voor elke oudere pas kan worden gegarandeerd als ook persoonlijke (niet-digitale) dienstverlening voor essentiële basisdiensten gegarandeerd wordt. Dat moet zo zijn bij overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie en telecom, openbaar vervoer, … We vragen dus om volwaardig in te zetten op de combinatie van de twee.

7 aanbevelingen

In ons advies schuiven we 7 aanbevelingen naar voor om tot een overkoepelend Vlaams e-inclusiebeleid te komen dat zowel de digitale uitsluiting van ouderen voorkomt, als het gebruik van digitale toepassingen door ouderen faciliteert.

  1. Een overkoepelend Vlaams e-inclusiebeleid, met onderzoek en continue monitoring
  2. Verzeker voor iedere oudere een kwalitatieve toegang tot internet, materiaal en digitale dienstverlening
  3. Investeer in de digitale geletterdheid van ouderen
  4. Maak ouderen digitaal weerbaarder en versterk hun motivatie om digitaal actief te zijn
  5. Verbeter de gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening
  6. Garandeer een ondersteuningsnetwerk en een betaalbare en klantvriendelijke hulpverlening voor ouderen met digitale problemen
  7. Blijf investeren in niet-digitale persoonlijke dienstverlening

Meer informatie

Deze beleidsaanbevelingen onderbouwen we telkens met verschillende suggesties en actiepunten.

Lees ons volledige advies hier.