Standpunt 2010/1: De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

Standpunt 2010/1: De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

Standpunt 2010/1: De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

In dit standpunt, dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering op 24 maart, wordt de noodzaak van een behoorlijke uitbouw van de oudereneducatie, in al haar vormen, benadrukt. Het universele recht op leren - een leven lang - geldt ook voor ouderen.

De Vlaamse Ouderenraad schuift in zijn standpunt enkele prioriteiten naar voor, blijft aandacht vragen voor een breed aanbod voor ouderen (ook inzake de betaalbaarheid) en benadrukt het belang van het informele leren onder andere via het verenigingsleven.
 
Tot slot worden enkele concrete aanbevelingen voor het Vlaams, het provinciaal en het gemeentelijk beleidsniveau geformuleerd.
 
Lees hieronder het volledige standpunt.