Terugblik studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’

Terugblik studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’

Terugblik 26 oktober

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerden de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven de studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’. Een 150-tal deelnemers zakten af naar Brussel. We blikken terug op een inspirerende dag waarbij we middenveldorganisaties uit diverse sectoren opriepen om de krachten te bundelen met het doel om ouderen meer te laten bewegen. We vertrokken vanuit 4 contexten: thuis bewegen, bewegen tijdens actieve verplaatsingen, bewegen op het (vrijwilligers)werk en tijdens de vrije tijd (incl. sport).

Verloop van de dag

Voorzitter Jul Geeroms opende de dag met een welkomstwoord en de wens van ouderen om actief ouder te worden. Vervolgens kwam Prof. Bart Vanreusel aan bod die het had over de Yeepies, Oef’s en Emil’s en vervolgens opriep om meer in te zetten op positieve gezondheid, te verbinden en bruggen te slaan. In de wist-je-datjes ronde werd de kennis van de deelnemers rond actief ouder worden, beweging en sedentair gedrag getest. Stien Vandierendonck en Prof. Boen sprongen als eerste op de tandem en gaven ons inzichten in de wensen van ouderen zelf. Snel werd duidelijk doorheen de presentaties dat de sociale factoren en plezier hebben aan bewegen er vaak bovenuit springen bij ouderen. Ingrid Peeters en Nathalie Sluyts eindigden de voormiddag met 6 sleutels tot succes om ouderen meer aan het bewegen te brengen. Ze vertelden hun verhaal aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Gelukkig zorgde Caroline Casteleyn na elke presentatie voor beweegoefeningen met en zonder weerstandsband.

In de namiddag vertrokken de sprekers van de succesfactor ‘mix van interventies’. Verschillende domeinen zoals gezondheidszorg, mobiliteit, publieke ruimte, sport, sociaal-cultureel kwamen aan bod. Deelnemers kregen van Dr. Ragnar Van Acker tips om projecten laagdrempelig te houden en ouderen blijvend te motiveren om meer te bewegen. Ook werd het na het verhaal van dr. Sara D’Haese en dr. Jelle Van Cauwenberg duidelijk dat een beweegvriendelijke omgeving een positief effect heeft op het verplaatsingsgedrag van ouderen. Jan Tessier legde meteen ook de link naar beweging en preventieve gezondheidszorg. En wat als iedereen nu eens levenslang kon sporten? En hoe kan je daarbij samenwerken? Eva Vonck en Hanne Neirynck gaven tips en voorbeelden. Eric Bradt haalde het pensioen als sleutelmoment aan en bracht ook de meerwaarde van vrijwilligerswerk onder de aandacht.

Lancering brochure

Ouderen stimuleren om meer te bewegen, hoe begin je daaraan? En hoe vertrek je daarbij vanuit een visie die aansluit bij de huidige inzichten rond ouderen en beweging? Nils Vandenweghe en dr. Ragnar Van Acker sloten de de studiedag af met de lancering van de brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’. We bundelden de krachten om te komen tot één gemeenschappelijke basisvisie over ouderen en beweging. Deze basisvisie vormt een kader voor een bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit verschillende sectoren: gezondheid & welzijn, sport, ruimtelijke planning, mobiliteit, cultuur, wonen en werk. Onderbouwde inzichten en behoeften bij ouderen vormen de basis van deze brochure. Organisaties kunnen deze gebruiken om lokale organisaties te ondersteunen.

Enkele middenveldorganisaties ondertekenden ook symbolisch de brochure.

Ontdek hier de brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ en ga aan de slag.

Visienota

Bij deze brochure hoort ook een uitgebreide visienota voor meer gedetailleerde aanbevelingen en ideeën (komt binnenkort online).

Meer weten?

De presentaties van de sprekers kan je hieronder terugvinden.

De bewegingstussendoortjes kwamen uit het beweegboekje 'Krachtoefeningen in beeld' van Gezond Leven en werden gegeven door Caroline Casteleyn (S-Sport//Recreas).

Toegevoegd op 9 november 2018