Actueel oktober 2015
29 oktober 2015
Actueel oktober 2015

Je leest in deze editie onder andere over de toegankelijkheid van voetpaden, de verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts, de verschillende rollen die ouderen opnemen en het advies van de Vlaamse Ouderenraad over basisbereikbaarheid.

Actueel juli 2015
17 juli 2015
Actueel juli 2015

Artikels over onder andere cultuurparticipatie voor ouderen, seniorensport in de kijker, de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden, medicatiegebruik in woonzorgcentra, ouder worden aan de kust en de partnerrelatie op latere leeftijd, … brengen je de komende weken heel wat leesvoer.

Actueel januari 2015
22 Januari 2015
Actueel januari 2015

In 2015 zijn we reeds aan de 16de editie van Actueel toe en je leest opnieuw heel wat boeiende artikels. Verdiep je in het dagboek van een ouderenbeleidscoördinator, ontmoet twee gangmakers in de sport, ontdek het kotleven van Antwerpse ouderen, …

3 mei 2014
Brochure 'Uw stem op 25 mei: welke keuze voor het ouderenbeleid van morgen?'

Op 25 mei 2014 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Ook voor ouderen staan er daarbij heel wat belangrijke punten op de politieke agenda.

Levens Lopen Anders
20 november 2013
Boek Levens lopen anders: laatste exemplaren aan voordeeltarief

Vandaag verloopt het leven anders dan honderd jaar geleden: we leven langer, doorgaans in een betere gezondheid en de levensloop is anders. De bevolking vergrijst. Deze vergrijzing roept vragen op. Vormen ouderen in deze veranderende samenleving alleen een kostenpost? Of kunnen zij een zinvolle bijdrage leveren?

22 mei 2010
Beeldvormingsfolder: Dé oudere bestaat niet

Het beeld dat mensen hebben over ouderen strookt meestal niet met de werkelijkheid. Ouderen worden nog al te vaak geassocieerd met traag, onproductief, zorgbehoevend, vergeetachtig,… Hoog tijd om daar verandering in te brengen. De folder ‘Beeldvorming over ouderen’ is online beschikbaar maar kan ook gratis aangevraagd worden op het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad.